Investeringar i Värmland i nationell plan

Reinvesteringar och underhåll för ökad kapacitet på Värmlandsbanan finns med i planen när Trafikverket idag presenterade sitt förslag på Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Totalt handlar det om investeringar över en miljard kronor.

Värmlandsbanan lider av en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät i dag och satsningar är välbehövliga. En tillförlitlig tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med Värmland som stark mellanmarknad är viktig.

Stråket är en viktig sträcka för näringslivet i Värmland, både vad gäller pendling, affärsresor och godstransporter.

Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla stråket Oslo-Stockholm. Att detta gett resultat i planen är glädjande. Men tillförlitligheten måste garanteras i närtid. Samtidigt som vi sätter visioner för framtidens järnväg behöver vi fokusera på insatser för dagens järnväg. Våra företag har inte råd att vänta och vi vill se stora insatser redan idag.

– Mindre insatser på delar av banan är bra, för det trimmar systemet och får bort flaskhalsar. Men att bara ha möjlighet att jobba så, och så att säga dutta investeringarna, gör att man riskerar att tappa helheten, säger Ingela Larsson, ansvarig för infrastrukturfrågor på Handelskammaren Värmland.

Satsningarna ser ut så  här;

Byte av spår Kil–Laxå, 750 miljoner

Ombyggnad av Karlstad C (resecentrum), mötesspår i Välsviken, 500 miljoner

Mötesspår Väse, dubbelspår över Pråmkanalen, Karlstad, 300 miljoner

Spårbyte Sunne–Torsby, 250 miljoner

Spårbyte Kil–Rottneros, 250 miljoner

Ställverksbyte Kil, 190 miljoner

Andra värmländska objekt som togs upp i nationell plan är investeringar på E45 (Säffle-Valnäs).

Nu ska Trafikverkets förslag ut på remiss och först i vår fastställer regeringen planen.

Här får du svar om servicetrafiken

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/08/servicetrafikbil liten

Kan inte förarna få matrast, hämta på förskolan eller veta om de kommer hem på kvällen?
Den senaste tidens mediedebatt kring servicetrafikförarnas villkor i den nya upphandling av vår servicetrafik har varit fylld av skarpa påståenden och kraftfulla uttalanden.

Sedan Keolis sagt upp det femåriga avtalet efter mindre än ett år har olika sanningar spridits. Det kan vara på sin plats att tydliggöra Värmlandstrafiks roll gentemot entreprenörer (Keolis) och fackförbund (Transport).
För att klargöra vårt ansvar, våra skyldigheter och vår ståndpunkt har vi här sammanställt en frågor-och-svar för er information.

 

# Förarna är oroliga över sina arbetsrättsliga villkor i nya upphandling, kommer de få raster och vila enligt kollektivavtal?

Vi förstår den oron bland förarna, en oro som orsakats av Keolis uppsägning av avtalet. Vi har i upphandlingen ställt krav på att kollektivavtal ska följas, så ja, förarna kommer få raster. Det är dock viktigt att vi tydliggöra våra olika roller;

— Värmlandstrafik upphandlar kapacitet och tillgänglighet för persontransporter.

— Trafikföretaget har ansvar att lösa personalplanering och de skyldigheter som följer därav. Värmlandstrafik behöver inte svara på hur dessa skyldigheter ska lösas, vi upphandlar en tjänst och trafikföretaget ansvarar för utförandet.

# Det står i förfrågningsunderlaget att fordonen ska vara fullt tillgängliga utan avbrott, hur ska det gå till samtidigt som förarna ska få raster?

Förfrågningsunderlaget säger att fordonen ska vara ”fullt tillgängliga på överenskomna tider”. VTAB kommer sätta sig ned tillsammans med trafikföretagen inför trafikstarten och säkerställa att detta följs. För Värmlandstrafiks del är det viktigt att ur avtalssynpunkt är det arbetsgivarens (trafikföretagets) ansvar.

# Förare säger att vi kan komma att lägga ut körning en minut inpå körpasslut. Det innebär att man inte kan leva ett normalt liv och det blir orimligt mycket övertidstimmar.

Vi vill säkerställa att våra kunder kommer till/från sitt sjukhusbesök. I de allra flesta fall löser vi transporterna inom överenskomna tider. Vi förväntar oss att trafikföretaget hanterar eventuella förarbyten och dygnsvila som kan bli aktuella.

# Värmlandstrafik lägger ut körningar ibland till sjukhus i andra delar av Sverige. Det blir omöjligt för oss förare att utföra transporten och samtidigt få till raster och dygnsvila.
Trafikföretaget säkerställer trafiken med eventuella förarbyten. Alternativet är inte att vägra utföra transporten. Trafikavtalet handlar om ett totalt åtagande gällande all trafik.

# Keolis säger att Värmlandstrafik planerar trafiken ineffektivt och skulle klara av att planera trafiken bättre om trafikledarna hos VTAB hade bättre systemstöd.

Värmlandstrafik klarar mycket väl att trafikleda enligt det trafikupplägg vi upphandlat. Vi har gjort så sedan 1999. Vi har systemstöd anpassade efter vår verksamhet. Vi trafikleder cirka 200 000 resor om året. Vi har en hög kundnöjdhet historiskt och har 91% kundnöjdhet i vår senaste undersökning. Vi har de systemstöd vi behöver, bland annat trafikövervakar vi i realtid.

# Klarar ni verkligen av att göra allting manuellt?
Ja, det gör vi. Vi har gjort så sedan 1999 med gott resultat. Påståenden om att vår trafikledning gjort fel, kan samtidigt bemötas med att Värmlandstrafik tvingats fakturera över 310 viten (bötesbelopp) till Keolis under första året och 360 inkluderad prognos för juli 2017. Detta på grund av brister i trafikutförandet. Keolis som företag har inte visat upp den robusthet och tillförlitlighet som vi som trafikbeställare förväntat oss. Förarna däremot har fått mycket höga betyg för sitt bemötande.

# Är Värmlandstrafiks trafikledning ineffektiv?
Vårt uppdrag är att samordna transporterna effektivt för att hålla tillbaka kostnaderna för de värmländska skattebetalarna. Värmlandstrafik har ökat samordningseffekten det senaste året. Keolis anför ineffektivitet för de inte förstått vilket trafikupplägg de lagt anbud och vunnit trafikavtal på. Det hade varit rakryggat att säga att de räknat bort sig.

# Keolis menar att de föreslagit effektiva lösningar för Värmlandstrafik, men som ni vägrat gå med på?
Värmlandstrafik har inget emot effektiviseringar så länge det ligger inom avtalet, lagen om offentlig upphandling, och att det  förbättrar kostnaderna för våra ägare samt servicen till våra  kunder. Keolis förslag är inte förenligt med det vi upphandlat. Värmlandstrafik skulle riskera bryta mot lagen.

# Ni har ju till och med erbjudits ett nytt trafikledningssystem gratis?
Värmlandstrafik behöver upphandla nya system om det blir aktuellt, enligt LOU i detta fall. Och OM vi skulle upphandla, vad säger att vi skulle hamna med just den systemleverantören eller just det (förenklade) systemet? ”Gratis” var för ett år framåt.

# Är Värmlandstrafik emot utveckling?
Vi har investerat cirka sju miljoner kronor i systemstöd de senaste åren utifrån vår strategi och teknikplan. Vi har nu bland annat skapat möjligheter för att digitalisera flera av våra tjänster till gagn för våra kunder. Vi finns till för värmlänningarna i första hand. Vi har inget uppdrag att kostnadsoptimera trafikföretag.

# Vad har ni att säga till alla de förare som nu riskerar bli arbetslösa?
Vi beklagar det. Det var inte vad Värmlandstrafik ville. Samtidigt, duktiga förare finns det stort behov av hos de trafikföretag som framgent ska köra.

# Vad har ni att säga till de kunder som nu blir oroliga?
Vi förstår deras oro. Från Värmlandstrafiks håll kan vi försäkra att vi kommer jobba stenhårt för att säkerställa en ny fungerande trafik efter den 22 december.

# Nu finns ju en överhängande risk att trafiken fördyras. Vad säger ni om det?
Vi delar den oron. Samtidigt måste kritiken riktas åt rätt håll. Keolis har sagt upp ett avtal och Värmlandstrafik tvingas upphandla på nytt

Buss ersätter tåg Charlottenberg-Oslo

26-27 augusti 26 och 27 augusti pågår banarbete mellan Lilleström och Charlottenberg som påverkar tågtrafiken.
Bussar ersätter tåg. Följande tåg berörs:

Lördag 26 augusti
Charlottenberg (10.07) – Oslo (12.10) Tågnummer 18907. Inställt mellan Charlottenberg – Oslo (buss ersätter tåg på denna sträcka).
Oslo (13.46) – Charlottenberg (15.31) Tågnummer 18924. Inställt mellan Oslo – Charlottenberg (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Söndag 27 augusti

Charlottenberg (10.07) – Oslo (12.10) Tågnummer 18907. Inställt mellan Charlottenberg – Oslo (buss ersätter tåg på denna sträcka).
Oslo (13.46) – Charlottenberg (15.31) Tågnummer 18924. Inställt mellan Oslo – Charlottenberg (buss ersätter tåg på denna sträcka).
Charlottenberg (16.41) – Oslo (18.44) Tågnummer 18921. Inställt mellan Charlottenberg – Oslo (buss ersätter tåg på denna sträcka).
Oslo (19.36) – Charlottenberg (21.19) Tågnummer 18934. Inställt mellan Oslo – Charlottenberg (buss ersätter tåg på denna sträcka).

Tåget från Charlottenberg inväntar inte bussen från Oslo

Extraturer till Oxhälja lördagen den 2 september

Första helgen i september, 1-3 september, går  Oxhälja av stapeln. Vi kör som vanligt flera extraturer mellan Filipstad – Kristinehamn (linje 400)  och mellan Filipstad – Lesjöfors (linje 408 ) på lördagen. Här ser du tidtabellerna som gäller den 2 september. Trevlig resa!

Läs mer om Oxhälja här eller på Visit Filipstads webb.

Värmlandstrafik i P4 Värmland

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/08/img 2040

Värmlandstrafik var i SR P4 Värmland idag på morgonen för att svara på Transports kritik mot vår och Keolis servicetrafik.
Jessika Lundgren och Anders Wahlén fanns på plats i studion för att intervjuas med anledning av den senaste tidens kritik från Transport mot villkoren i den nya upphandlingen av servicetrafik.
Du kan höra inslaget här
Dra reglaget till 1.15 in i sändningen.

Vi söker analytiker

TangentbordKLAR_800

I omställningen till ett fossilfritt samhälle krävs alternativ till olja. Det brukar sägas att data är den nya oljan, och att den som klarar av att utvinna information ur denna råvara har framtiden i sin hand.

På Värmlandstrafik hanterar vi dagligen en stor mängd transaktionsdata om vår trafik, våra fordon och vår värmländska geografi. Mängden data växer explosionsartat, och behovet av att anrika dess information är större än någonsin. Information behövs för att kunna fatta rätt beslut både på strategisk och operativ nivå och för att vi ska kunna fortsätta leverera en kollektivtrafik i toppklass för våra resenärer.

Därför söker vi nu dig som arbetat inom fältet analys under en tid och som drivs av utmaningen att ständigt finna nya mönster och förklaringsmodeller. Vi söker dig som har en passion för samband i stora datamängder och som har arbetat med datalager tidigare. Värmlandstrafik behöver en analytiker som har en genuin förmåga till självständigt och utvecklande arbete och som kan bygga en helhet av detaljer.

Du kommer att få en central roll i den fortsatta uppbyggnaden av våra analyslösningar som baseras på SQL Server, QlikView, Power BI och Azure. Har du erfarenhet av något av marknadens större beslutsstödsystem så som Cognos, Qlik, SAS, Hypergene eller liknande ser vi det som meriterande. Extra meritpoäng om du har dokumenterad erfarenhet av spatial analys.

Du bör också ha god vana av att förstå och koppla olika typer av datakällor. Intresse och vilja av att förstå och använda maskinlärande och AI i de lösningar du bygger är väsentligt.

Akademisk examen förutsätts, och du uttrycker dig väl i både tal och skrift både på svenska och engelska. Tjänsten är underställd teknisk chef på Värmlandstrafik och du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team med bredd inom IT och infrastruktur.

Det är viktigt att du som person är målmedveten och fokuserad men du kommer att arbeta i ett mycket socialt klimat och därför behöver du vara öppen och inkluderande och alltid arbeta för laget och verksamhetens bästa vilket är synonymt med våra kunders bästa. Vi förutsätter också att du har en god förmåga att vidareförmedla dina slutsatser till verksamheten på ett enkelt och tydligt sätt.

Tjänsten är heltid tillsvidare med arbetstid under kontorstid. Tjänsten är placerad i Munkfors eller Karlstad.

Intresseanmälan lämnas till
Torbjörn Stake
torbjorn.stake@varmlandstrafik.se
senast 2017-09-15.

Rekryteringsprocessen sker löpande.
Tillträde snarast efter överenskommelse

Tåg blir buss under banarbete

Banarbete mellan Charlottenberg och Kil kommer att påverka tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70) från och med måndag 21 augusti till torsdag den 24 augusti.
Bussar ersätter tåg mellan Charlotteberg och Karlstad måndag-torsdag. Samtliga bussar inväntar tågen. Tågen avgår i rätt tid och inväntar inte bussarna.

Följande tåg berörs:

Sträckan Karlstad – Charlottenberg
Karlstad (09.02) – Kil (09.20) – Arvika (09.56) – Charlottenberg (10.19) Tågnummer 8907. Inställt mellan Karlstad och Charlottenberg. Buss ersätter tåg.
Karlstad (10.25) – Kil (10.42) – Arvika (11.20) – Charlottenberg (11.41) Tågnummer 8909. Inställt mellan Karlstad och Charlottenberg. Buss ersätter tåg.
Karlstad (12.40) – Kil (12.56) – Arvika (13.31) – Charlottenberg (13.52) Tågnummer 8913. Inställt mellan Karlstad och Charlottenberg. Buss ersätter tåg.

Sträckan Charlottenberg – Karlstad

Charlottenberg (09.34) – Arvika (09.56) – Kil (10.33) – Karlstad (10.50). Tågnummer 8912. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad. Buss ersätter tåg.
Charlottenberg (11.57) – Arvika (12.19) – Kil (12.53) – Karlstad (13.06). Tågnummer 8914. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad. Buss ersätter tåg.
Charlottenberg (13.33) – Arvika (13.56) – Kil (14.30) – Karlstad (14.46). Tågnummer 8916. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad. Buss ersätter tåg.
Charlottenberg (14.21) – Arvika (14.44) – Kil (15.20) – Karlstad (15.46). Tågnummer 8922. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad. Buss ersätter tåg.

Läsfel ombord på Karlstadsbuss

Värmlandstrafiks skolladdningar kan för tillfället inte läsas i den bakre kortläsaren ombord på Karlstadsbuss.
I biljettmaskinens kortläsare framme hos föraren funkar läsningen.
Karlstadsbuss har publicerat en ny dataversion för den bakre kortläsaren men i vissa fall kan det dröja till imorgon (fredag) innan detta har slagit igenom och fungerar. Bussen måste in till sin depå och där ladda ner uppdateringen.

Jobba hos oss – vi söker timvikarier

Värmlandstrafik

Vår Beställningscentral och vår Kundservice är hjärtat i vårt blodomlopp i den dagliga trafiken.

Vi söker nu timvikarier till vår Beställningscentral och vår Kundservice i Munkfors.
Vi tar emot beställningar via telefon för färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd trafik, besvarar kundfrågor och ger service till de kunder som önskar eller som har frågor om vår verksamhet.

Litet om vad vi söker:

– Du har erfarenhet av kundkontakter via telefon.
– Du har god datorvana.
– Du gillar att ha med människor att göra och tycker om att ge bra service.
– Du tycker om att samarbeta.
När vi rekryterar strävar vi efter en jämlik arbetsplats.

Vi tror också att du har lätt för att lära dig nya uppgifter samt är van och är bekväm med  att ta eget ansvar.

Vi förutsätter att du har god kännedom om Värmlands geografi.

Din intresseanmälan vill vi gärna ha så snart som möjligt, men senast 31 augusti. Du skickar din intresseanmälan till:

carina.Rosenkvist@varmlandstrafik.se

Viktig skoltrafikinfo Storfors

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/08/storforsbild

Ordinarie hållplats vid Vargbroskolan i Storfors är avstängd i cirka två månader framåt på grund av vägarbete. Under tiden sker påstigning och avstigning vid gamla kiosken/pizzerian.

Barnen ska stå vid blå pil och vänta på bussen.

Avstigning och påstigning sker alltid vid den röda pilen vid staketet

Vid grön pil vänder bussen efter påstigning och avstigning av säkerhetsskäl för att undvika att vi har barn springandes runt bussen. Vid avstigning väntar vi till barnen gått från platsen innan vi vänder med bussen.

Lärare kommer att vara närvarande vid på- och avstigning.