Frågor & svar om vår tågtrafik

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/06/tagvatten 800

Det har knappast undgått något att Värmlandstrafiks tåg varit i fokus den senaste tiden.
Trasiga tåg, banarbeten och synpunkter på uppstarten av tidtabellprocessen för nästa år har varit några av de frågor som fått våra kunder att höra av sig till oss.
Här nedan försöker vi reda ut en del frågor som kan finnas på vår trafik.

 

# Det kan väl inte vara så svårt att lägga tågen på tider då folk vill eller behöver åka?

– Det är ett stort pussel som ska läggas, genomföras och bli rätt så det passar så många som möjligt. Vi genomför drygt 20 000 resor med tåg varje vecka i Värmland, varav ungefär 6 000 är resande på Fryksdalsbanan. Dagligen har vi totalt 16 000 resor i vår trafik fördelat på 1 500 olika turer som i många fall ska synkas med de 3 500 resor på över 70 turer som vi genomför på tågsidan. Förutom våra 70 dagliga avgångar finns också all övrig trafik från SJ, Tågab och alla godstrafikoperatörer som ska samsas på våra banor.

 

# Är det inte ni som bestämmer när och var trafiken ska köras?

– Att lägga en tidtabell är en process som tar över ett år och har många inblandade parter, och där vi inte alltid får precis som vi vill. Vi måste ofta kompromissa med tider och avgångar. Det är slutgiltigt Trafikverket som beslutar om trafiken på banorna. Vi får, genom vår operatör Tågkompaniet som kör vår trafik, lägga förslag som sedan vägs mot andra önskemål som kommit från SJ, Tågåkeriet och en mängd bolag som vill köra godstrafik på banorna. Om vi inte kan komma överens beslutar Trafikverket till sist vilka bolag som får trafikera och när. Framförallt Värmlandsbanan från Charlottenberg och ner till Kristinehamn är en av landets absolut hårdast trafikerade banor.

 

# Varför lägger ni avgångarna så barnen kommer försent till skolan i Sunne?

– Det var ett första förslag till tidtabell som lagts för tåget till Sunne som inte blev bra och den avgången kommer vi att se över och försöka ändra. Självklart vill vi se till att eleverna kommer till skolan i tid. Vår målsättning är att det tåget ska kunna vara i Sunne senast 07.50 för att barnen ska hinna till skolstarten 08.05. Frågan kommer att tas upp redan nu i mitten av juni då vi inleder vårt samråd med Trafikverket, vilket är nästa steg i den långa processen för att nå fram till nästa års tidtabell.

 

# Varför ändrar Värmlandstrafik på något som fungerar bra?

– Vår ambition är alltid att köra en trafik så att som många som möjligt av våra resenärer är nöjda med och att ännu fler vill åka med oss. Men det är inte alltid vi själva som rår över avgångstiderna eftersom många ska samsas i tågtrafiken. Alla tider kan heller inte alltid passa alla utan vår ambition blir att lägga en trafik som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Det kan ju vara skoltider eller arbetstider som ändras, och då passar avgångstiderna plötsligt sämre för den enskilde.
Men vi tar alltid hänsyn till synpunkter som kommer in från bland annat kommunerna.

 

# Varför är det så mycket strul med inställda turer på Fryksdalsbanan?

– Vi har totalt fem dieseldrivna Itinotåg på Fryksdalsbanan, som är en bana som inte är elektrifierad och därför måste trafikeras med dieseldrivna tåg.
Några av våra tåg har drabbats av brand i motorrummet, något som även hänt andra Itinotåg runt om i landet. Vi har därför valt att stoppa dessa tåg och bygga om dem för att inte riskera ytterligare tillbud. Säkerheten har alltid högsta prioritet för oss och våra resenärer.
Vi har också haft tåg ur trafik efter bland annat älgkrockar längs banan.

 

# Varför lyssnar ni inte på Värmlandspendlarnas synpunkter?

– Vi har regelbundna möten med flera olika intresseorganisationer. Värmlandspendlarna är en intressegrupp som också ge synpunkter, men man måste komma ihåg att de är en grupp bland många som har synpunkter på vår trafik. Vi har ett ansvar för att hela vår trafik ska fungera och kugga i varandra. Bussanslutningar ska synkas så långt det är möjligt till tågens avgångstider och skoltrafiken ska synkas till lektionstider. Vi har många kugghjul som måste greppa i varandra för att hela vår trafik ska fungera.
Vi får hela tiden in önskemål från kommuner, skolor och företag om tider som borde ändra eller turer som borde införas och vi tar självklart till oss synpunkterna, även om vi kanske inte kan genomföra allt vi eller resenärerna vill.

 

# Varför lägger ni trafik så att resenärerna på Fryksdalsbanan måste byta i Kil?

– För att kunna öka antalet turer och få till tätare intervall på Fryksdalsbanan till Sunne behöver våra tåg befinna sig på rätt ställe. Vi vill i det nya förslaget utöka trafiken från 12 till 16 dubbelturer till Sunne och till lika många turer på Värmlandsbanan mellan Karlstad och Charlottenberg.
Det innebär att våra Itinotåg behöver ”vända” i Kil och gå norrut. Sträckan Kil-Karlstad är dessutom redan väldigt hårt trafikerad och det blir svårt för oss att få plats med en utökad trafik där under de tider vi önskar.

 

# Varför kan ni inte köra ännu tätare trafik när folk vill åka?

– Den stora flaskhalsen i vår trafik är sträckan Karlstad-Kil som är en av landets mest trafikerade enkelspårsbanor. Förutom vår trafik ska även SJ, Tågab och ett flertal godstransportörer samsas och framförallt kunna mötas. De flesta, godstrafiken undantagen, vill köra sin trafik under rusningstid och då blir det trångt om så kallade tåglägen.

 

# Varför är vissa turer så ofta inställda?

– När vi har tåg ur trafik eller när det inträffar andra saker som stör regelbundenheten, tvingas vi ändra om i trafiken. Vi försöker då göra förändringar på de turer där det påverkar minst antal avgångar eller där det finns alternativa avgångar strax före eller strax efter. Det gäller också för oss att planera så tågen finns på rätt ställe för nästa dags morgontrafik, norrut eller söderut på banan.
Därför har vi under vissa perioder av fordonsbrist och banarbete till exempel tvingats ställa in turen som avgår från Karlstad mot Torsby 16.46.

 

# Vem är det som bestämmer om tågtrafiken?

– Det är Trafikverket som efter våra önskemål till sist beslutar om tilldelning och avgångstider. Allt genomförs i en process som startar i november, behandlas under våren och beslutas i olika etapper under sommar och tidig höst för att sedan kunna genomföras med start i mitten av december för att gälla under det påföljande året. Processen pågår alltså under ett års tid och det är många önskemål som till sist ska jämkas samman till en tidtabell som fungerar för alla inblandade bolag – och för alla pendlare, skolelever och godshanterare på banan.

 

# Vad händer om de olika bolagen vill köra på samma tider?

– Det är alltid Trafikverket som enligt det befintliga regelverket slutgiltigt avgör vem som får företräde på banan. De bolag som har gränsöverskridande trafik över nationsgränser, har företräde framför de nationella bolagen. Därför kan till exempel ett godståg från Norge få företräde framför vår regionala persontrafik.

 

# Varför kör ni inte mer trafik på kvällar och helger?

– Vår ägare, Region Värmland, har gett oss i uppgift att svara för regiontrafiken med bussar och tåg i Värmland och tätortstrafiken i Arvika, Säffle, Torsby och Kristinehamn. I uppdraget från våra ägare står att vi ska prioritera i första hand studie- och arbetspendling och då hamnar stor del av trafiken av förklarliga skäl på vardagar.
Att köra ytterligare trafik på helger och kvällar är också en ekonomisk fråga som det just nu inte finns ekonomiska medel till.

 

 

 

 

 

Egen utbildning i jakten på nya förare

Förar_3

Totalt sökte 133 personer de femton utbildningsplatserna när Nobina, Värmlandstrafik och Arbetsförmedlingen startade utbildning för framtidens bussförare.
Men det kommer inte att täcka behovet.
– Vi har just nu 46 förare som är 65 år eller äldre, vi behöver betydligt fler förare för att täcka våra pensionsavgångar, säger Katarina Karlsson, utbildnings- och rekryteringsansvarig hos Nobina.

 

Värmlandstrafik och Nobina har i nära samarbete med Arbetsförmedlingen tagit ett krafttag för att göra något åt rekryteringen av nya förare till busstrafiken.

– När arbetsförmedlingens upphandling av förarutbildning överklagades och med förarbrist i branschen beslutade vi att starta upp egen förarskola. Detta innebär att vi anställt en utbildare och skapat en process som inkluderar samtliga delmoment som krävs, säger Stefan Arnell trafikchef Värmland på Nobina.

Och det blev omgående ett framgångsrecept. Inte mindre än 133 sökande kom till informationen och efter personlighetstest, fem olika koncentrationstester, B-teori (godkänt prov krävdes), och provkörning med bil valdes till slut tio sökande ut till den första kursen som startade den 20 mars och genomförs i samarbete med Jan Furtemark, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

FörarUtbildnNY

Det är ett omfattande utbildningspaket över totalt 14 veckor som de blivande förarna har att gå igenom. Och en rejäl packe utbildningsmaterial.

Det krävs kompetens inte bara bakom ratten för att köra femton ton och fjorton meter buss på de värmländska vägarna.

Totalt har femton förare tagits ut till utbildningen bland de 133 sökande som kom till det första informationsmötet.

Hos Nobina har Stefan Sjödahl, Ahmet Simsek, Håkan Radevik, Johan Lans och Mehmet Simsek tillsammans med Nobinas utbildnings- och rekryteringsansvariga Katarina Karlsson hållit i utbildningen, som nu är inne på tionde veckan av totalt 14.

Samtliga godkända från kursen har jobbgaranti på en sexmånaders provanställning hos Nobina, under förutsättning att de klarar körkortet.
– Under maj månad startar vi en andra runda med ytterligare fem förare, säger Katarina Karlsson.

Och behovet är stort.

– Branschen behöver 3000 förare de närmaste åren, säger Håkan Radevik.

Det är välutbildade förare som sätter sig bakom ratten i de gula bussarna. Med yrkeskompetensbeviset följer 140 timmars utbildning och avslutande prov på Trafikverket för att få köra person- och godstrafik. I hela utbildningen ingår också avsnitt om brandkunskap, hjärt- och lungräddning och hur bussen bäst framförs så passagerarvänligt som möjligt.

Förar_TommyO

Först ut att klara uppkörningen i gruppen var Tommy Olsson.
– Men det är en speciell känsla att köra ett fjorton meter långt fordon med förarplatsen framför de styrande hjulen, menar Tommy vars lastbilserfaren kom väl pass.

Samtliga antagna till kursen är män.

– Det är ett problem att så få kvinnor söker till oss. Vi ser gärna att fler kvinnor kommer in i verksamheten, säger Katarina Karlsson.

Idag finns en handfull kvinnliga förare i Nobinas och Värmlandstrafiks busstrafik.
– Vi är runt tjugo procent kvinnor totalt i företaget och ser gärna att fler kommer in som förare, säger Katarina Karlsson. Jobbet är bra med arbetstider som ger möjligheter och en ingångslön på runt 24 000 kronor.

De antagna på kursen är Pär Stenström, Shirwan Muhammed, Dimitrios Karydas, Nysret Krasniqi, Özkan Bulduk, Faris Mohammed, Tommy Olsson, Jeton Koxha, Hassan Majid, Mikael Wall och Jabbar Abdul Hashmi (YKB).

 

Nu kan du skaffa årets sommarladdning

Tack alla ungdomar som håller Värmland igång i sommar!

Oavsett om du ska upp supertidigt för att sommarjobba, besöka kompisar eller åka och bada är det smidigt med en Sommarladdning.

Du reser med oss i två månader, men betalar bara för en under perioden 12 juni–20 augusti. Pris: 7–19 år: 598 kronor. 20–25 år: 1196 kronor.

Laddningarna finns att köpa från och med 1 juni, på Värmlandstrafiks försäljningsställen, på bussen, i våra biljettautomater och på webbshopen.

Så här gäller sommarladdningen:

Sommarladdningen gäller på bussar och tåg i Värmland och över länsgräns på samma sätt som vår länsladdning:

• Värmlandstrafiks bussar och tåg i länet.

• På tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle.

• På anropsstyrd trafik.

• Över länsgränsen där Värmlandstrafik kör Säffle-Åmål, Kristinehamn-Gullspång, Kristinehamn-Karlskoga, Storfors-Karlskoga, Filipstad-Hällefors, Värnäs-Malung samt Kristinehamn-Degerfors.

• På SJ:s tåg och Snabbtåg (undantaget nr 620 Karlstad-Degerfors och 643 Degerfors-Karlstad) på sträckorna Karlstad-Åmål och Charlottenberg-Karlstad-Degerfors. Periodladdning hänvisas till vagn 4 i tågen och i mån av plats. Ingen platsbokning.

• På Tågabs tåg på sträckorna Karlstad-Degerfors, Karlstad-Åmål och Kristinehamn-Hällefors.

• Som delbetalning i kombinations med SJ enkelbiljett till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ och Tågab kör.

• Länstrafiken Örebros trafik linje 502 Karlskoga-Degerfors.

• Tätortstrafiken i Karlskoga.

• Dalatrafik på linje 209 Värnäs-Malung.

• På Västtrafiks trafik på busslinjerna 755 Årjäng-Bengtsfors och 774 Säffle-Åmål.

• På Västtrafiks tåg Säffle-Åmål.

Välkommen att resa med oss i sommar!