Sista etappen på Kils resecentrum

Nu går byggnationen vid resecentrum i Kil in på slutetappen.
Arbetet kommer att innebär vissa störningar framför stationshuset.
Från och med tisdag den 2 maj övergår vi igen till tillfälliga busshållplatser på Storgatan.
Detta pågår i tre veckor framöver enligt tidplan.
På måndag den 22 maj beräknas arbetet vara färdigt. Hoppas ni har överseende med detta. // Hälsningar Värmlandstrafik

Info om skoltrafik på webb och Facebook

Nu har vårvintervädret slagit till på allvar.
Under måndagen var det besvärligt väglag i stora delar av länet.
Skoltur 10, 11, och 15 i Sunne ställdes in under resterande del av dagen på grund av snöfallet.

Blötsnö ska komma även under morgondagen enligt SMHI.

Vi vill därför uppmana alla att inför morgondagens skoltrafik vara uppmärksamma här på vår webb och på Facebook.
Där kommer vi löpande att lägga ut info om det blir förändringar i den ordinarie skoltrafiken

Ta det försiktigt alla ni som är därute i trafiken

Första spadtaget i Grums – med guldspade

GrumsSpadtag1_Liten

Första spadtaget av det nya resecentret i Grums togs på onsdagen.

Och det togs med stil.

Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund och Grums kommunalråd Leif Haraldsson skottade loss med guldspadar i ett första symboliskt spadtag på bygget som  ska vara klart i september.

Bygget kommer att kosta totalt 20 miljoner kronor innan det är färdigt sista september.

– Det är kostsamt men nödvändigt, säger kommunalrådet Leif Haraldsson. Vi har väntat på detta en längre tid och haft diskussioner om hur centrum ska utvecklas och funderat på hur vi ska få till en helhetslösning och nu är vi igång i mitten av centrum.

Arbetet startar under april och ombyggnationen kommer att vara klar i slutet av september 2017. PEAB är entreprenör för bygget som totalt kommer att kosta nästan 20 miljoner kronor varav kommunen får 4,5 miljoner i bidrag som statlig medfinansiering från Trafikverket via Värmlandstrafik.

För pengarna får man ett nytt fräscht resecentrum och en betydande ansiktslyftning av den centrala delen av kommunen.

– Jag tror det här kommer att bli fantastiskt bra, menar Leif Haraldsson. Vi får en bra tillgänglighet för kollektivtrafiken.

På det nya busstorget kommer det att finnas en ny perrong med väderskydd och trafikinformationstavlor samt fem busshållplatser. Tillgänglighet och trygghet har varit ett av ledorden i projekteringen, vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta för synskadade.

– För oss är det viktigt med den här typen av infrastrukturlösningar för kollektivtrafiken, säger Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund. Det blir säkert och tryggt och all trafik kan samverka på ett sätt som gör det smidigt och bekvämt för våra resenärer.

Under entreprenaden/byggtiden kommer det bli en stor påverkan på all trafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik och bussarna kommer att ha temporära hållplatser. Vi ber därför om överseende angående detta. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september.

– Vi får en tryggare och trevligare miljö för både buss- och tågresenärer, säger Widlund.

I samband med första spadtaget fanns också platschefen på PEAB, Carl-Anders Asker, och arbetsledaren Erik Sälgeback på plats och kunde berätta om de övriga arbeten, bland annat läggningen av den nya vattenledning, som görs i anslutning till arbetet med resecentret.

I samband med ombyggnationen av Grums centrum kommer det även parallellt att startas ett arbete med att byta ut de gamla vattenledningarna. Vattenledningen utmed Sveagatan kommer att bytas ut samt vatten, spillvatten och dagvattenledningen en bit upp på Grönbergsgatan.

När arbetet med vattenledingarna är färdigt kommer arbeten med ytskikt att påbörjas såsom vägbana, rondell, plattsättning, montage av busskurer, informationstavlor, skyltar, belysning och plantering.

Bättre tågförbindelser till Charlottenberg

Hållbart Resande 1

 

Nu blir det ännu bättre tågförbindelser mellan Kristinehamn och Charlottenberg.

Turen med avgång 18.58 från Karlstad kommer från och med den 18 april att gå hela vägen upp till Charlottenberg (ankomst 20.13) och inte som tidigare stanna i Arvika.

Detta gäller måndag till torsdag, på fredagar är slutdestination Arvika (ankomst 19.49).

Dessutom blir det en tidig morgontur alla vardagar i veckan. Turen med avgång 06.40 från Charlottenberg till Kristinehamn, kommer från och med den 18 april att gå måndag till fredag.

Detta gäller under perioden 18 april till och med 9 juni.

Rekordår för sjukresor med linjetrafik

Värmlandstrafik

Ett rekordår.

Mycket pekar på att Värmlandstrafiks sjukresor med linjetrafik kommer att slå prognosen på 10 000 bokningar för 2017.

– Vi hade all time high i mars och snuddade då vid 1 000 bokningar under månaden, säger Carina Rosenkvist, gruppchef på Beställningscentralen i Munkfors.

 

Verksamheten, det gemensamma koncept som Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland tagit fram och som startade i december 2015, adderade en möjlighet där Värmlandstrafik erbjuder den som fått en kallelse till vården att bli bokad med platsreservation på samtliga fordon i linjetrafik.

– Vi vet att kollektivtrafiksverige följer vår utveckling väldigt noga och med stort intresse. Vi är unika i landet med att erbjuda den här tjänsten, säger Värmlandstrafiks chef för servicetrafik, Anders Wahlén.

Prognosen för 2017 kommer att nås.

– Det här systemet fungerar väldigt väl. Vi har höga kundnöjdhetssiffror och få negativa resenärssynpunkter. Vår kompetenta personal i Munkfors ser alltid till att våra kunder kommer till rätt fordon utifrån de särskilda behov som finns, säger Carina Rosenkvist.

Uppsidorna i trafiken med sjukresor i linjetrafiken är många

# Resenären har alltid en platsreservation på buss eller tåg.

# Föraren och ombordpersonalen ser bokningen och känner till hela resan.

# Resan övervakas av Värmlandstrafiks trafikcentral i Munkfors som i realtid ser var resenären och fordonet befinner sig.

# Kostnaden för sjukresan (25 kr enkel resa) faktureras från landstinget.

# ”Hela-vägen-perspektivet” gör att resenärerna kan erbjudas en trygg och säker resa

# Medresenär får följa med utan kostnad (om det anges vid beställningen.

# Fri övergång till Karlstadsbuss tätortstrafik.

# Trafikvärdar på plats på Centralstationen och busstationen.

Tågvärdarna kan med handdator skriva ut ett kvitto till den resenär som bokat sjukresa med tåg. Även här får man ta med bokad medresenär utan kostnad.

Ägardialogen viktig för ny vd

Möte med Eda kommun. Från vänster Hans NIlsson, kommunalråd, Anders Andersson, kommunchef, Jessika Lundgren vd Värmlandstrafik och Hans Eriksson, vice ordförande Värmlandstrafik.

Sedan mitten av mars är Värmlandstrafiks nya vd, Jessika Lundgren, på plats.
Och det är många som tagit den utsträckta handen och inbjudan till dialog med bolagets nya vd.
– För mig är kollektivtrafiken ett demokratiskt blodomlopp och en viktig fråga och därför vill jag självklart att så många som möjligt är med och diskuterar de viktiga framtidsfrågorna, säger Jessika Lundgren,

Kalendern börjar redan fyllas på. Elva kommuner har redan bokat in sig och fler står på tur. Det handlar om möten med ägarna till Värmlandstrafik.

Förutom kommunerna står även möten med landstingsstyrelsen, regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden på programmet.
Ny på jobbet, ja, men med en rivstart.

Senast var det Eda kommuns tur. Värmlandstrafiks vd träffade kommunchefen Anders Andersson och kommunalrådet och kommunfullmäktiges ordförande Hans Nilsson (HEL).
– Kommunen gav mig sin bild på vad de tycker är viktiga frågor inom kollektivtrafiken nu och i framtiden. Jag tar med mig deras synpunkter, jag tycker det är viktigt att vi och våra ägare har en enad syn på kollektivtrafiken, säger Jessika Lundgren.

Jessika ser mötena med ägarna som viktiga för att skapa enighet och dialog.
– Vi träffas, lyssnar och argumenterar. En del önskemål och synpunkter kan jag ta med mig direkt, medan annat kanske inte går att lösa omgående, men finns med oss som önskemål från ägarna, säger Värmlandstrafiks nya vd.

Så här Jessikas lista ut just nu

Arvika                – 23/5
Eda                     – 31/3
Säffle                 – datum ej klart
Årjäng               – 7/6
Grums               – 15/6
Kil                      – 19/4
Sunne                – datum ej klart
Torsby               – 8/5
Hagfors             – datum ej klart
Munkfors          – 19/4
Filipstad            – 10/4
Kristinehamn   – datum ej klart
Forshaga           – datum ej klart
Karlstad             – 15/5
Hammarö         – 28/4
Storfors             – 13/6

Landstingsstyrelsens au          16/5
Regionfullmäktige                    28/4
Regionstyrelsen                         7/4
Kollektivtrafiknämnden          21/4

Förarcertifiering för 250 förare i servicetrafiken

Nu är över 250 förare i servicetrafiken i Värmland certifierade.
– Vi hanterar dagligen bemötande av en kundgrupp med särskilda behov och det ställer stora krav på rätt kompetens hos våra förare, säger Anders Berggren kvalitetssamordnare hos Värmlandstrafik.

 

Certifiering av förare som kör serviceresor är relativt nytt i Sverige. Västtrafik och Färdtjänsten i Göteborg var först ut med start 2011 och intresset växer bland regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag.

Förarcertifieringen omfattar tre delar: formell utbildning, självstudier och prov. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt material som består av en utbildningshandbok, ett bildspel och förarcertifieringsprov. Utöver detta används lokala material.

Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet.

– Vi möter människor som har extra behov av en trygg och säker resa och ett vänligt och korrekt bemötande och det är viktigt att förarna har kompetens att hantera dessa människor för att vi ska kunna erbjuda en så god service som möjligt, säger Berggren.

Inom servicetrafiken är det viktigt att möta kunderna med empati och ha förståelse för de många olika funktionsnedsättningar och kulturer som förarna dagligen möter. Behovet av utbildning är därför stort och viktigt.

Utbildningen i Värmland har omfattat tre steg;

A-delen har handlat om bemötandet av kunderna.
B-delen har haft fokus på avtalskännedom för respektive trafikslag och de krav Värmlandstrafik ställt upp i avtalen.
C-delen har ägnats åt handhavande av specialfordon.

Certifieringen gäller nationellt i fem år och varje förare får ett bevis på genomgången certifiering som kan bäras under arbetet.

Samtliga drygt 200 förare som genomgått utbildningen har också godkänts i certifieringen.

– Vi har fått högt betyg när det gäller bemötandet i vår kundundersökning tidigare i år och vi tror att certifieringen ytterligare kommer att höja en redan hög kvalitetsnivå, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken inom Värmlandstrafik.