Bättre tågförbindelser till Charlottenberg

Nu förbättrar Värmlandstrafik och Tågkompaniet för tågpendlarna i västvärmland.
– Från och med 18 april kör vi ytterligare en tur vidare från Arvika till Charlottenberg och åter från Charlottenberg på morgonen, säger Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik.

Vid tidtabellskiftet i december försvann möjligheten till en tidig morgonförbindelse och en sen eftermiddagstur hela vägen upp till Charlottenberg, något som många pendlare påpekat.

– Vi fick inte möjlighet att på den mycket trafikerade banan köra hela vägen upp till Charlottenberg. Vår trafik klassades ner, vilket innebar att en morgon- och en kvällstur från och till Charlottenberg istället stannade i Arvika.

Nu har möjligheter på nytt öppnats för Värmlandstrafik och Tågkompaniet att kunna köra trafik hela vägen upp till Charlottenberg under alla vardagar.

# Turen med avgång 18.58 från Karlstad kommer från och med den 18 april att gå hela vägen upp till Charlottenberg (ankomst 20.13) och inte som tidigare stanna i Arvika.

# Därmed finns också ytterligare en daglig morgontur från Charlottenberg, nu med avgång 6.40 alla vardagar.

– Möjligheten att avgå tidigare från Karlstad, vilket hade varit att föredra, fanns tyvärr inte, men på detta sätt kan vi ändå utöka antalet turer hela vägen upp till Charlottenberg, säger Per Sidetun.

Snöfallet skapar störningar i trafiken

Det snöar och har snöat rejält i stora delar av länet och framkomligheten är på sina håll begränsad.
Vi har just nu en del förseningar i vår buss- och tågtrafik.
På grund av snöfallet är en del förseningar också att vänta i vår servicetrafik i delar av länet.

På grund av dåligt väglag i Värmland är skolbuss 7 tur 1 i Kristinehamn inställd och tur 2 cirka 5 minuter sen. Linje 808 tur 1 har hamnat i diket, men kommer att köra turen när den kommer lös. Linje 800 tur 9 kommer inte att angöra Karlbergsskolan i Åmål.>

Vi kommer troligen att ha förseningar även fortsatt under dagen på grund av väglaget.
Vi hoppas våra kunder har förståelse och överseende med detta. Den trygga och säkra resan är alltid prio ett för oss och för våra resenärer. // Värmlandstrafik

Bussen invigde nytt resecentrum i Kil

Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson hade invigningsbandet i ett stadigt grepp när bussen bröt det blågula bandet.
Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson hade invigningsbandet i ett stadigt grepp när bussen bröt det blågula bandet.

En gul Värmlandstrafikbuss invigde Kils nya resecentrum när den körde igenom det blågula bandet.
Därmed invigdes resecentret i direkt anslutning till järnvägsstationen i Kil.

Byggnationerna av Kils nya resecentrum har pågått sedan våren 2016.
Resecentrum ska underlätta pendlandet till och från Kil. Det ska också göra det säkrare att cykla och gå i Kils centrum.

Nu invigdes Etapp 1 (bussomstigningen, områden vid stationsplan och öster om station) där NCC har ansvarat för byggnationerna. För kostnaden på totalt 15, 4 miljoner kronor står Kils kommun för 10, 5 miljoner och Värmlandstrafik för 4,9 miljoner.

Etapp 2 pågår fortfarande och omfattar området väster om stationen och är delvis klart, men framför station återstår en del jobb. Totalt handlar det om 12 500 kvadratmeter belagda ytor varav 800 kvadratmeter har fått markvärme.

Hans Eriksson, vice ordförande i Värmlandstrafiks styrelse samt Värmlandstrafiks busschef, Sören Olsson, fanns på plats vid invigningen och Eriksson påpekade i sitt tal  att pendlarkommunen Kil nu fått ett modernt och funktionellt resecentrum.

För Kils kommun talade Rita Gunnarsson (S), ordförande i kommunfullmäktige samt ordförande för Kilsbostäders styrelse (Kilsbostäder äger delar av den mark som torgytan innefattar) och Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden.

Berndt Björkman och Hans Eriksson höll det blågula bandet i varsin ände samtidigt som bussföraren Nina Lindblom såg till att inviga resecentret genom att “klippa” bandet med bussen.

Invigningen av resecentrum är också startskottet för etapp tre av centrumutvecklingen i Kil: skapandet av en ny torgyta.

Bernt Björkman, ordförande i Tekniska nämnden i Kil, Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson och Rita Gunnarsson, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i Kilsbostäders stryrelse talade i samband med invigningen.
Bernt Björkman, ordförande i Tekniska nämnden i Kil, Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson och Rita Gunnarsson, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i Kilsbostäders stryrelse talade i samband med invigningen.

Positiva siffror för servicetrafiken

Bemötande från personalen får höga betyg i kundundersökningen
Bemötande från personalen får höga betyg i kundundersökningen

Förarnas och bokningspersonalens bemötande och den sammanfattande nöjdheten får mycket högt betyg i en kundundersökning om servicetrafiken som Värmlandstrafik låtit göra.
– Ett mycket glädjande resultat där bemötande från vår personal är extra positivt, säger Anders Wahlen, chef servicetrafik på Värmlandstrafik

Bokning, bemötande och trygghet är områden som får mycket höga positiva värden i kundundersökningen.

  • Förtroendet för förarna får betyget 4,48 på den femgradiga skalan.
  • Förarnas bemötande betygsätts med 4,56.
  • Och bemötandet vid bokningar får 4,66 i betyg.

Även funktion, trygghet och hela och rena fordon får höga betyg i undersökningen där den sammanfattande nöjdheten landar på 4,44 på den femgradiga skalan.

VF och NWT skriver idag om servicetrafik och om kundundersökning som gjorts.

I artiklarna i länstidningarna och i radions rapportering påpekas också att antalet avvikelser har minskat.

Detta efter det nya trafikavtalet, som startades den 1 juli, dragits med en hel del problem och haft en besvärlig resa i uppstarten.

– Vi kan inte längre tala om igångsättningsproblem, men ser också att siffrorna efter årsskiftet tydligt visar att vi är på rätt väg och att vårt kvalitetssamarbete tillsammans med vår leveramtör Keolis nu börjar ge resultat, säger Wahlen.

Efter en tuff december, med ett flertal incidenter under julhelgen, har antalet avvikelser mer än halverats under januari och trenden ser fortsatt positiv ut även för februari.

Noterbart är att Värmlandstrafik och Keolis i samarbete har genomfört 113 000 resor sedan trafikstarten den 1 juli och att antalet avvikelser med den bakgrunden hamnar på promillenivå.

 

Här kan du läsa vad länstidningarna skriver om servicetrafiken

http://nwt.se/varmland/2017/02/16/nu-ser-det-ut-att-ga-battre

http://www.vf.se/nyheter/farre-serviceresor-gar-fel-efter-atgarder/

Och här finns två radioinslag

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6630440

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6631009

Ishalka ställer in linjetrafik i Sunne

Väglaget runt om i Värmland är besvärligt just nu.
I Grums är exempelvis all skoltrafik inställd och i Sunnes linjetrafik har en rad avgångar ställts in.
Se nedan för läget.
I trafikläget på Värmlandstrafiks webbsida finns information om alla turer som berörs.

Läget i Sunne just nu;

Buss linje 200 från Sunne Resecentrum kl 15:45 mot Torsby Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 200 från Torsby Resecentrum kl 17:10 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 202 från Sunne Resecentrum kl 15:40 mot Torsby Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 202 från Torsby Resecentrum kl 17:00 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 212 från Sunne Resecentrum kl 15:45 mot Gräsmark, Kyrkan är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 213 från Södra Viken kl 15:10 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka, Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 214 från Sunne Resecentrum kl 15:40 mot Lysvik, Skolan är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 214 från Lysvik, Skolan kl 16:42 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 216 från Sunne Resecentrum kl 15:40 mot Kil Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 216 från Kil Resecentrum kl 16:50 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Modernaste bussdepån invigd

IMG_5018

Nästan på dagen för ett år efter att spaden sattes i marken invigdes Värmlandstrafiks och Nobinas nya nya gröna bussdepå i Kristinehamn, en investering på totalt 55 miljoner kronor.
Med ett bestämt klipp med Nobinas nya skarpslipade sax klippte Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist bandet som betydde att anläggningen var invigd.

Anläggningen har plats för 30 bussar, verkstadsplatser, personalutrymmen och en tvättanläggning byggd med senaste miljötänk. På taket finns solceller som producerar 20 000 kWh el om året. Tvättanläggning och verkstad är byggda efter senaste miljökrav och med ett hållbarhetstänk i fokus..

På plats vid invigningen fanns bland andra Nobina Sveriges operative chef, Pär Jansson, Stefan Arnell, trafikchef Värmland, Värmlandstrafiks tidigare vd Lars Bull och nuvarande tf vd Hanne Carlén samt styrelseordföranden Mikael Dahlqvist.

Gruppchefen på Nobina i Kristinahman, Charlotte Sjöberg, kunde stolt visa runt i landets modernaste depå där 55 anställda i fortsättningen ska jobba.

IMG_5043

Värmland i topp för andra året i rad

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/01/busschef liten

Den värmländska kollektivtrafiken är i topp i Sverige.
Det anser kollektivresenärerna som återigen placerar Värmland i topp i landet för andra året i rad.
Hela 88 procent av de värmländska resenärerna är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss deltar i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Totalt görs 1 200 telefonintervjuer för respektive bolag per år bland slumpvis utvalda värmlänningar 15-75 år.

De värmländska resenärerna som regelbundet reser med kollektivtrafiken är landets mest nöjda. Tillsammans med Norrbotten toppar Värmland med 88 procent nöjda eller mycket nöjda resenärer när de tillfrågas om sin senaste resa.

Det är åttonde året i rad som de värmländska kollektivtrafikresenärerna rankar sin senaste resa på topp-tre i landet. Riksgenomsnittet i undersökningen ligger på 81 procent.

Den sammanfattande nöjdheten bland alla de värmländska kollektivtrafikresenärerna är 63 procent, den näst högsta siffran i landet
Landets mest nöjda resenärer finns på Hammarö och där hela 95 procent av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda.

På flera av punkterna får den värmländska kollektivtrafiken, fordon och de som utför trafiken, ett högt betyg av resenärerna.

 Värmland placeras näst högst i landet när det gäller hur rena och snygga våra fordon är.
 Den värmländska personalens uppträdande får tredje högsta betyget i landet.
 Värmland toppar statistiken när det gäller både planerad och oplanerad information till våra resenärer.
 Och när det gäller lyhördhet får Värmland den näst högsta siffran i landet

Totalt sett har den värmländska kollektivtrafiken under 2016 ökat sin marknadsandel med två procent.

Det gjordes 7,9 miljoner resor med linjetrafik buss, linjetrafik tåg, servicetrafik och separat skoltrafik under 2016, en ökning med 5,6 procent. Till detta bidrar Värmlandstrafik med ytterligare 1,6 miljoner resor till tätortstrafiken i Karlstad.
Totalt resande inklusive tätortstrafik Karlstad är 9,5 miljoner resor, vilket är en ökning 5,7 % mot 2015
Kollektivtrafikandelen i Värmland har under 2016 ökat med 2 procent och är nu 13%

Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 är intervjuas per telefon, både de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten. I Värmland genomförs 200 intervjuer varje månad.

Mer om Kollektivtrafikbarometern kan du läsa här http://www.svenskkollektivtrafik.se/

Nu kan du prenumerera på din personliga tidtabell

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/02/personlig tidtabell

Prenumerera på dina linjer – vi fixar ny tabell till dig när vi gör en ändring

Nu blir tjänsten Personlig tidtabell ännu smartare. Från och med i dag kan du som beställer en Personlig tidtabell välja om du vill prenumerera på dina linjer. När vi gör en tidtabellsändring skickar vi dig automatiskt en ny tidtabell, antingen hem i brevlådan eller som PDF.  Du beställer din personliga tidtabell här.