Normal tågtrafik åter i mitten av veckan

Under veckan räknar vi med att full drift igen på våra tåg i länet.
Från mitten av veckan räknar vi med att kunna köra helt enligt tidtabell igen efter den senaste problem med flera tåg ur drift och på verkstad.

Positiva besked om tågen

Värmlandstrafiks två Itino-tåg, som togs ur drift på tisdagskvällen, uppvisade vid en undersökning i Kristinehamn på onsdagen endast mindre skador, men kommer ändå att vara ur trafik tills vidare.

Men nu kommer positiva besked.

Om allt går som det ska är prognosen att tågen kan vara tillbaka i drift efter helgen.

Det är en prognos och det finns olika saker som kan förändra detta men just nu hoppas vi ha tågen i trafik i början av veckan, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Det var på tisdagskvällen som de två tågen togs ur trafik. Detta sedan man hittat ett bränslerör som kunde komma i kontakt med ett upphettat kylrör och därmed skadas och läcka diesel och därmed skapa en brandrisk.

Värmlandstrafiks övriga tre Itinotåg är av en något äldre modell och med en delvis annorlunda konstruktion än de som ansetts ha uppenbar brandrisk och berörs inte av servicestoppet.

Värmlandstrafiks operatör, Tågkompaniet kommer senare under veckan att upprätta en trafikplan som omfattar tre tåg istället för normalt fem.

– Vi hoppas ha den planen på plats under veckan, säger Sidetun.

Tills vidare kommer det att gå ersättningsbussar där de två tågen skulle trafikerat Fryksdalsbanan.

 

 

 

Tågservice innebär störningar i trafiken

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/04/regina 3 vagnar
/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/04/regina 3 vagnar
Service- och säkerhetskontroller kan komma att innebära störningar i vår tågtrafik mellan Kristinehamn och Charlottenberg från och med onsdag lunch.
Två Regina-tåg är tagna ur trafik för reparationer och ett lånetåg återgår vid veckans slut. Dessutom är två Itino-tåg intagna för säkerhetskontroller under onsdagen.
Räkna därför med att vissa sträckor kan komma att ersättas med buss. Information finns i störningsmeddelanden på vår webbplats.

Omresetid och justerad tid – fakta om servicetrafiken

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/06/servicebuss 18 linn
/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/06/servicebuss 18 linn

Färdtjänst i fokus. Omresetid, förbeställningstid, och justerad avresetid. Många begrepp. Kortfakta ser ut så här;

– Omresetiden är den extra tid som en resa tar jämfört med kortaste väg.

– För färdtjänst inom kommun är den 30 min.

– För färdtjänst utom kommunen 60 min.

– För sjukresa räknas väntetid och omresetid ihop. Sammantaget 90 min (45 min för dialyspatienter).

Om du vill läsa mer och veta hur vårt regelverk för färdtjänsten ser ut kan du läsa mer här

 

Res i Värmland – på sex språk

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/11/vtab pressbild informationsfilmer pa sex sprak 1

Nu lanserar Värmlandstrafik instruktionsfilmer för att möta behovet av information till nyanlända personer.
Filmerna finns i språken arabiska, farsi, tigrinja, somaliska, engelska och svenska.
– Syftet med filmerna är att öka kunskapen om hur man reser med oss, säger Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund.

Det finns tre olika filmer, var och en på sex olika språk; Så reser du med bussen, Så reser du med tåget och Så köper du biljett, finns på Värmlandstrafiks Youtube-kanal.
Tanken är att förbättra nyanländas, och andra grupper som har annat modersmål än svenska, förutsättningar att kunna anpassa sig till samhället.

Filmerna är ett nytt steg i Värmlandstrafiks arbete att ta fram flerspråkigt material.
– Tidigare har vi tagit fram tryckt material, att vi nu valt att jobba med formatet film (animerad film med speakerröster) är ett sätt för oss att möta olika kulturers, och individers, sätt att ta in information. Dessutom är formatet lätt att sprida digitalt.

Värmlandstrafiks initiativ beskrivs av Magnus Önnestig, Regionchef Migrationsverket, Region Mitt, som en vinst för alla berörda.
– Det är en mycket lovvärd insats som Värmlandstrafik gjort för de asylsökande. Det är ett av många sätt att integreras i hur våra system fungerar i Sverige. Dessa filmer är en samhällsservice som gör det lättare (för de asylsökande) att resa och det bidrar till att förenkla deras vardag. Det underlättar för alla inblandade och förbättrar mötet.

Ulf Henriksson, enhetschef på Migrationsverket i Värmland adderar:
– Information är jätteviktigt. De här filmerna kommer att hjälpa de asylsökande inför sina resor, det i sin tur kommer att bidra till att även förarnas arbetsmiljö förbättras.

Du kan se filmerna på Värmlandstrafiks Youtube-kanal: www.youtube.com/user/Varmlandstrafik

Egen el på taket i Kristinehamn

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/11/kristinehamnstak liten

Egen elproduktion motsvarande årsförbrukningen för en normalvilla.
Det skapar Värmlandstrafik i den nya bussdepån i Kristinehamn som snart är färdigställd och klar att tas i bruk vid årsskiftet.
– Det ligger i Värmlandstrafiks anda att jobba för hållbarhet och minskad negativ miljöpåverkan, säger byggledaren Per-Ove Eriksson.

 

Den nya bussdepån ska stå färdig att tas i bruk vid årsskiftet, och innebär en investering på runt 55 miljoner kronor för ägaren Värmlandstrafik.

Solcellerna, som levererats av karlstadsföretaget Nordic Solar Sweden, kommer att generera 20 000 kilowattimmar årligen. Elproduktionen motsvarar en årsförbrukning för en normalvilla.

Förutom de positiva miljöeffekterna innebär det också en ekonomisk besparing på runt 25 000 kronor årligen.

Den ursprungliga planen för fastighetens miljösatsning var dock betydligt större.

– Planerna var att placera vaccumsolfångare på taket för att helt kunna vara helt självförsörjande när det gäller varmvatten till tvättningen av bussarna, säger Per-Ove Eriksson.

Möjligheten att lagra överproduktionen av el fanns dock inte och istället monterades kiselsolceller på taket för elproduktionen som nu täcker in stor del av årsförbrukningen.

– En bra och hållbar lösning som vi är nöjda med. Det är en relativt liten anläggning och vi har begränsat med plats för solfångare på taket, säger Eriksson.

På taket finns också så kallade lanterniner för att skapa ytterligare ljusinsläpp och därigenom  ytterligare minska elförbrukningen för belysning vid personalens arbetsplatser.

Om försöket med solcellerna i Kristinehamn slår väl ut är man inte främmande från Värmlandstrafiks sida att använda den aktuella energiproduktionen även i större sammanhang.

– Det kan bli aktuellt att gå vidare med en liknande lösning vid depån på Våxnäs i Karlstad, säger Eriksson.

Beställare för depån i Kristinehamn är Bussfastigheter i Kristinehamn AB, helägt dotterbolag till Värmlandstrafik AB.

Bolaget har köpt marken (byggklar tomt) av Kristinehamns kommun, som har omvandlat den från industrimark med tomträtt till byggklar tomt med äganderätt och svarat för rivning av den gamla byggnaden, ”Saltmästarn.”

Fastigheten är belägen i omedelbar anslutning till Resecentrum i Kristinehamn. Totalentreprenör är Veidekke Entreprenad AB. Sweco Management AB har svarat för projektering och Cecilia Alte (Sweco Management AB) är projektledare.

I depån kommer att finnas verkstadslokaler, kontor, tvättanläggning, tankanläggning, personalutrymmen och uppställningsplatser för cirka 30 bussar. Anläggningen ska stå klar att invigas strax före jul.

Sedan tidigare finns Resecentrum och Värmlandstrafiks tågverkstad, Tågåkeriet i Bergslagen AB samt leverantörer till Trafikverket, i området.