Så gäller korten under höstlovet

Vecka 44 är det dags för höstlov i länet.

De allra flesta grundskole- och gymnasieeleverna i Värmlands län har ledigt under vecka 31 oktober – 6 november.
Grundskole- och gymnasieladdningar på Värmlandskortet gäller under höstlovet.  Eleven ska precis som vanligt, ha med giltighetsbevis tillsammans med Värmlandskortet.
På tåg eller i andra fordon som inte har kortläsare visar eleven dessutom upp kvitto.
Grundskoleladdningen gäller måndag – fredag kl 06.00 – 18.00. Gymnasieladdningen gäller dygnet runt alla dagar

Mer fakta om vår servicetrafik

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/06/servicebuss 18 linn

Vill du veta mer om hur vår och Keolis servicetrafik fungerar?
Här är några enkla fakta som kan vara bra att känna till.

 

# Värmlandstrafik har tecknat avtal med Keolis och Karlstad Taxitransporter, som från den 1/7 2016 kör servicetrafiken i sex områden i Värmland. Avtalet gäller minst fem år med möjlighet till två års förlängning.

# Sedan den 1 juli har våra entreprenörer genomfört 42 000 resor fram till oktober, Under den tiden har 95 så kallade avvikelser lämnats till Värmlandstrafik.
# Räknat per dag görs cirka 500 resor och trafiken har i snitt en (1) avikelse per dag som rapporterats.

# Inrapportering av kundsynpunkter och avvikelserapporter är en viktig del i arbetet att skapa förbättring i servicetrafiken. När vi får in en rapport om att något inte fungerat remissas den till trafikföretaget för åtgärd. Efter återkoppling från trafikföretaget kontaktar vi kunden (om de så önskat). Vi betalar också ut en ersättning enligt regelverket för resegaranti för servicetrafik.

# Keolis kör i fem av sex områden i Värmlands län. I Grums och Säffle har Karlstads Taxitransporter sedan tidigare fått ett avtal.

# Upphandlingen har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop. Upphandlingen är gjord med en kvalitetsmodell utarbetad av Värmlandstrafik och Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ).

# Löpande och minst varje kvartal genomförs kvalitetsmöten mellan Värmlandstrafik och trafikföretagen för en systematisk uppföljning av kundsynpunkter. För att underlätta för brukarna har vi har också skickat ut en mall för att berörd personal på ett enkelt och tydligt sätt direkt ska kunna maila oss eventuella synpunkter och avvikelser.

# Trafiken administreras från Värmlandstrafiks beställningscentral i Munkfors. Därifrån dirigeras fordonen runt om i länet. Alla fordon och samtliga passagerare kan följas i realtid för en trygg och säker resa.

# Färdtjänst är bara till för de som har färdtjänsttillstånd. Resan beställs hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Det är möjligt att åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

# Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

# En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

# Runt 80 helt nya specialfordon av låggolvstyp, anpassade för resenärer med särskilda behov kommer att sättas i trafik från den 1 juli.

# De nya fordonen innehåller i normalfallet fyra sittplatser på låggolvsdel plus två rullstolsplatser. En plats finns även bredvid föraren. Fordonen har en mer personbilslik komfort (klimat, ljud) och är tillgänglighetsanpassade med bland annat kontrastmärkningar. I alla fordon finns transportrullstol och samtliga fordon ska kunna ta bår.

# Samtliga fordon kommer klara Euro 6 och planer finns att köra på miljöbränsle och hårda miljökrav har också ställts från beställaren Värmlandstrafiks sida på fordonsdepån, när det gäller kemikalier, rening av tvättvatten, återvinning av vatten och avfall mm. Värmlandstrafik har med miljökonsult gjort på-platsbesök och kraven kommer följas upp löpande.

# En av nyheterna i det nya avtalet är att du som resenär har möjlighet att alltid ta med dig ditt husdjur på resan. Den möjligheten har tidigare inte funnits.

# För de resenärer som tvingas betala via faktura för att den tekniska utrustningen i fordonen inte fungerar tas ingen faktureringsavgift ut.

# Vår och våra leverantörers ambition är att tillsammans med upphandlade trafikföretag skapa Sveriges bästa servicetrafik utifrån ett samlat kund- ägarperspektiv.

# Enligt den nationella kundnöjdhetsmätningen (Anbaro) som görs regelbundet är 9 av 10 kunder i vår servicetrafik nöjda med det jobb som vi utför.

 

 

Windows-appen upphör

Det är glädjande att antalet kunder som använder MobiTime-appen för att söka och köpa resa hela tiden ökar.
Appen stöder idag plattformarna Android, iOS, J2ME och Windows Phone.
Vi har under en längre tid konstaterat en mycket begränsad användning (0,5% av användarna) av vår Windows Phone-app. Vi har därför, tillsammans med vår leverantör, beslutat oss för att upphöra med support och utveckling för Windows Phone.
Framöver kommer vi att koncentrera apputvecklingen till iPhone och Android, då en klar majoritet av våra kunder använder sig av dessa plattformar. Vi kommer naturligtvis även i framtiden att anpassa våra strategiska val av plattformar utifrån vad majoriteten av kunderna använder. Vi ser framöver att allt fler kommer att använda vår mobila kanal för att hantera sitt resande och vill därför satsa tid och utvecklingsarbete på de plattformar där det kommer flest till del.
MobiTime-appen för Windows Phone kommer att tas bort från butik den 1 december 2016. Installerade appar kan fungera också fortsättningsvis, men supportas inte.

Info om hållplatserna längs väg 240

Totalt 21 hållplatserna längs väg 240 (Molkom – Hagfors) kommer att byggas om, förbättras eller nyanläggas i ett samarbete mellan Trafikverket och Värmlandstrafik.

Väg 240 har stora behov av utveckling, framförallt på sträckan Molkom- Hagfors.

Trafikverket har bett Värmlandstrafik att svara för genomförandet av hållplatsanläggningarna, medan man därefter kommer att genomföra bytespunkten i Sunnemo när planärendet är avslutat.

Beslutet har föregåtts av sedvanliga utredningar. Åtgärdsvalsanalys i trafikverkets regi, samråd med kommunerna och underlag från Värmlandstrafiks sida.

Flera av hållplatserna är i dag inte så trafiksäkra som man kan kräva längs den smala vägen. På många håll blir hållplatserna avsevärt säkrare med fickor för bussen att köra in på.
Totalt har Trafikverkets avsatt 25 miljoner kronor till upprustningen av hållplatserna utefter sträckan och bytespunkterna i Sunnemo och Vågbackskorset.

Tre nya hållplatser byggs;

Älvsbacka, Södra Väsby och Lidgården (sammanslagning av Övre Lid och Lid). De två förstnämnda får väderskydd av glas eller trä och cykelparkering under tak. De är tillgänglighetsanpassade. Vid Lidsgården skapas en ny bussficka och hållplatsen görs tillfänglighetsanpassad.

Sexton hållplatser byggs om och förbättras;

Tidafors, Norra Viken, Duvnäs, Örtenästorp, Östanås, Mangstorp, Grönäsberg, Aspåsen, Duvenäs, Lidsbron V240, Haftersbol, Backa, Lakheden, Norra Lakheden, Jönsstugan, Täppåsen.

Två nya bytespunkter byggs;

Sunnemo, korset och Vågbackskorset. Båda får väderskydd, cykelparkering under tak, digital information från Värmlandstrafik, biljettautomat och pendelparkering.

 

Klart med ny vd

Jessika Lundgren, 45, blir Värmlandstrafiks nya vd. Hon kommer närmast från uppdraget som vd i kommunala bolagen Forshagabostäder AB, Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB.

– I Jessika får Värmlandstrafik en tydlig och ambitiös ledare med bred erfarenhet från styrelsearbete och olika branscher, säger Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist.

Jessika Lundgren ersätter Lars Bull, som varit vd i Värmlandstrafik sedan 2003. Bull har varit vd för bolaget i 14 år och under den tiden har buss- och tågtrafiken fördubblat

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/10/img 0456
Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson, tillträdande vd Jessika Lundgren, avgående vd Lars Bull och ordförande Mikael Dahlqvist under dagens presskonferens.

sin andel av arbetsresorna i länet.

Bull lämnar nu på egen begäran uppdraget, i enlighet med sitt anställningsavtal, och ersätts av Jessika Lundgren. – Vi upplever att Jessika har en ödmjuk och flexibel framtoning som stämmer bra med de utmaningar som bolaget står inför, säger Dahlqvist.

Brinner för samhällsbyggnad
Värmlandstrafiks nya vd brinner för samhällsbyggnad och kombinationen av hårda och mjuka värden med ett stort inslag av människor och teknik. Egenskaper som ansetts värdefulla när bolaget går in i en tid av utmaningar som den nya regionindelningen och resultatet av den utredning som pågår om den framtida kollektivtrafiken kan komma att innebära.

 

– Vi är övertygade om att Jessika har kvalifikationer att bli en kommunikativ representant för bolaget och Värmland, både lokalt i kontakterna med våra ägare och nationella frågor, säger Mikael Dahlqvist.

– Det känns hedrande, roligt och utmanande att styrelsen valt mig till att leda den fortsatta utvecklingen av Värmlandstrafik, ett bolag med starkt varumärke, Sveriges mest nöjda resenärer och som verkar för Värmlands utveckling, säger Jessika Lundgren Jessika Lundgren har tidigare varit ansvarig för säljorganisationen i Region mitt hos Byggbeslag AB, BB-gruppen, där hon även ingick i företagets ledningsgrupp. Kollektivtrafik blir däremot en ny erfarenhet.

Ny och spännande bransch
– Det är en ny och spännande bransch för mig där det händer mycket inom både stadsplanering, teknik, design och tjänster, säger hon. Som vd i Vasallen AB var hon övergripande ansvarig för utvecklingen av gamla regementsområdet i Kristinehamn innan hon 2009 utsågs till affärsområdeschef för Södra Sverige, där Lundgrens ansvarsområde utökades till att även omfatta dotterbolag i Borås och Karlskrona.

Under tiden som affärsområdeschef ingick hon även i koncernens ledningsgrupp. Jessika Lundgren har stor erfarenhet från fastighetsbranschen, där hon verkat som både projektledare vid ny- och ombyggnationer samt senare som förvaltningschef och fastighetsförvaltare hos Riksbyggen respektive Realia/Kungsleden.

– Med mina 25 års erfarenhet av samhällsbyggnad hoppas jag kunna bidra till att Värmlandstrafik fortsätter att skapa nya möjligheter för värmlänningarna att även i fortsättningen vilja välja buss och tåg i sina vardagsliv. Naturligtvis med regional tillväxt samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i fokus. Jessika Lundgren har god erfarenhet från styrelsearbete inom flera olika områden, något som styrelsen sett som en stark merit.

– I Jessika får Värmlandstrafik en tydlig och ambitiös ledare med bred erfarenhet från styrelsearbete och olika branscher, säger Mikael Dahlqvist.

Jessika har haft styrelseuppdrag i HSB Värmland, och sedan 2015 i Brandskyddsföreningen Värmland och som ledamot i Handelskammarens fullmäktige. Jessika Lundgren är gift med Peter, 46, och har barnen Hanna, 21, Klara, 19 och Erik, 16. Familjen bor på Hammarö, där hon under fyra år var lagledare för IFK Skoghalls lag F97 och har tidigare varit verksam som basketcoach och genomgått ledar-, domar- och funktionärsutbildningar inom sporten.

Jessika Lundgren tillträder den nya positionen efter årsskiftet.