Stoppstrukturen beslutad – Frykåsen kvar

 

Värmlandstrafiks styrelse har beslutat genomföra det tidigare tagna principbeslutet om stoppstruktur i tågtrafiken från 2017. Beslutet innebär bland annat att Frykåsen på Fryksdsalsbanan behålls efter en uppgörelse med Kils kommun.
– Med detta beslut avslutar vi också en mångårig process som inleddes redan för fem år sedan. Underlaget har varit mycket grundligt och vi fullföljer nu det principbeslut om stoppstrukturen som tidigare tagits, säger Mikael Dahlqvist, ordförande i Värmlandstrafiks styrelse.

Förslaget innebär att Frykåsen blir kvar och ryms i den teoretiska körtiden, övriga hållplatser på Fryksdalsbanan; Kolsnäs, Rottneros (Sunne kommun och kvar i sommartidtabell), Öjervik (Sunne) och Trångstad (Kil) tas bort, enligt tidigare fattat beslut. – En diskussion har förts med Kils kommun om deltagande i medfinansiering av Fryksdalsbanans ombyggnad. Kommunen har i denna diskussion sagt ja till att gå in med lika mycket pengar som Torsby, respektive Sunne kommuner, (12 Mkr). I denna diskussion har en enighet med Kil kunnat uppnås om framtida stoppstruktur, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Beslutet att nu införa den nya stoppstrukturen är ett resultat av de politiska besluten i Region Örebro Län om att säga nej till förslaget om utvecklad tågtrafik. Detta har inneburit nya och ändrade planeringsförutsättningar för Trafikverket där alternativet varit att minska nuvarande trafik inom länet, från en redan bristfällig nivå. Ett verkställande av ny stoppstruktur i huvudsaklig överensstämmelse med tidigare beslut innebär en oförändrad teoretisk körtid, som grund för tidtabellsplanering. – All kunskap visar att en robust trafik, en välplanerad tidtabell och god tågstatus påverkar resandet i positiv riktning, säger Mikael Dahlqvist. Vi har
nu nått en enighet med alla tre kommuner längs Fryksdalsbanan om stoppstruktur och investeringar som ger goda framtida förutsättningar för arbets- och studiependling.

På Värmlandsbanan beslutas att Lene (Kils kommun), Brunnsberg, Ottebol (Arvika), Ås och Lerot (Eda) inte längre ingå i stoppstrukturen. De hållplatser som tas bort har mycket få resande och här krävs heller ingen ersättningstrafik (linjetrafik buss).

Trafiken Charlottenberg-Kongsvinger avslutas redan under innevarande trafikår, eftersom finansiering saknas i denna del. Ett resultat av sammanträdet 29/4 då Region Värmlands fullmäktige valde att återremittera förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogram, detta eftersom Region Örebro Län inte var beredda att ta sin del av det ekonomiska ansvaret. Ett beslut som i praktiken innebar ett nej till den planerade tågsatsningen mot Oslo och Örebro och med utökning av trafiken på Fryksdalsbanan.

Läs mer om stoppstrukturfrågan på vår webbsida https://www.varmlandstrafik.se/tagfakta/hur-blir-det-med-vara-jarnvagsstationer/

 

Från styrelsen i övrigt

Uppdatera Bana Väg för Framtiden

En omarbetning av handlingsprogrammet Bana Väg för Framtiden behövs och en framflyttning av målen med tio år från 2025 till 2035, är en realistisk följd av beslutet i fullmäktige.

 

Förbereda upphandling med ny kontraktsperiod

En ny upphandling behöver förberedas, men med en öppen attityd för möjlighet till förlängning av nuvarande avtal. Om trafiken ska starta vid tidtabellsskiftet december 2018 (T19), behöver trafiken kontrakteras före utgången av november 2017. Ett samråd inför upphandling behöver då inledas 2017, varefter en upphandling av tjänstekoncession kan inledas i februari 2017, med Tilldelningsbeslut i maj/juni 2017. En ny upphandlingslagstiftning, som är planerad under våren 2016 och att träda i kraft
1 januari 2017 kan påverka upphandlingen.
Beslut om strategi och tidplan bör fastställas under början av hösten 2016.

 

Trafikera med befintliga fordon

Trafiken bedrivs inom ramen för nuvarande antal fordon. Att få fram nya tåg tar tid, ca fyra år, och så länge vi väljer Transitio som inköpskanal och fordonsägare blir begagnade fordon lika dyra som nya. Värmlandstrafik är för liten aktör för att agera på egen hand i fordonsfrågor, eller genom att förvärva enstaka fordon av annan typ än de vi redan har.

 

Analys av tågtrafik mot Örebro prioriteras

Trafiken mellan Karlstad och Örebro bör analyseras med hög prioritet och överläggningar inledas på politisk nivå, för att avgöra om intresse överhuvudtaget finns för fortsatt trafik. Detta bör ske omgående.

 

Ny trafikeringsplan utarbetas

En ny trafikeringsplan bör utarbetas, där trafiken bedrivs inom ramen för nuvarande fordonsflotta.
Trafikeringsplanen kan bli föremål för ett principbeslut på ägarnivå hösten 2016, om så önskas, men ekonomin kan inte avgöras förrän en upphandling är avgjord, vilken situation föreligger tidigast hösten 2017, inför Regionfullmäktige i november 2017.

 

Tjänstekoncession med optioner för trafikutveckling

Ett samråd inför upphandling behöver inledas 2017, varefter en upphandling av tjänstekoncession kan inledas i februari 2017, med Tilldelningsbeslut i maj/juni 2017.

Servicetrafik värd 500 miljoner presenterad

Värmlandstrafik presenterade på torsdagen tillsammans med Keolis ledning, vd Magnus Åkerhielm och affärsområdeschef Stefan Gustavsson, det nya servicetrafikavtalet som träder i kraft den 1 juli.

Avtalet, som gäller i minst fem år med option på ytterligare två år, är värt över 500 miljoner kronor och kommer innebära att drygt 80-talet fabriksnya fordon sätts i trafik och 175 personer anställs.

I samband med pressinformationen på torsdagen var Keolis vd, Magnus Åkerhielm på plats. Tillsammans med affärsområdeschefen Stefan Gustavsson och Värmlandstrafiks chef för servicetrafiken, Anders Wahlén, informerades media om servicetrafiken och avtalet som träder i kraft den 1 juli.

De totalt 87 nya fordonen är alla utrustade med fem sittplatser och har plats för två rullstolar. I fordonen finns också transportrullstol för att underlätta transporterna till och från fordonen.
Bussarna är av låggolvstyp och byggs om i två fabriker innan de levereras till Värmland.

– Det handlar om specialfordon med låggolv som är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar, säger Anders Wahlén.

Media och andra bjöds på en provtur av förarna Henrik Linnman och Emma Falck. Vid depån på Örsholmen visade Carl West upp servicehallen och de miljöhänsyn som tas med bland annat sköljmedel.

Upphandlingen, som totalt tagit två år att genomföra, är värd över 500 miljoner och har inte bara handlat om att lägga lägst pris.
– Vi har haft höga kvalitetsmål att uppfylla för att kunna hålla den kvalitet som Värmlandstrafik krävt av oss i upphandlingen, säger Keolis vd Magnus Åkerhielm som själv passade på att ratta ett av fordonen under torsdagen.

Keolis, som sedan tidigare driver servicetrafik i Jönköping och Norrköping, ska anställa 175 personer varav 168 förare fram till trafikstart den 1 juli.

– Vi är en seriös arbetsgivare och följer naturligtvis de lagar och löneavtal som gäller på arbetsmarknaden, säger Åkerhielm

Allt om årets Sommarladdningar

 

Nu är det snart dags för sommarlov och semester igen. Sommarladdningarna för 2016, som finns för skolungdom och ungdom, gäller som tidigare år; res två månader, betala för en.

Här är allt du behöver veta om årets Sommarladdningar.

Giltighetstid
Båda typerna av laddning gäller under perioden 13 juni – 14 augusti. Perioden behöver inte aktiveras. Den kör igång automatiskt.

Priser
Priserna är 560 kr för skolungdom och 1 125 kr för ungdom, enligt principen åk två månader, betala för en.

Åldersgränser
Sommarladdningarna kommer i två varianter; för skolungdom 7 – 19 år och för ungdom 20 – 25 år.
Som skolungdom räknas ungdomar från 7 år till fyllda 20 år.
Som ungdom räknas den som fyllt 20 men inte 26 år. (Den som fyller 20 år eller 26 år innan 14 augusti får ändå åka klart på sin variant av sommarladdning).

Säljkanaler
Laddningarna finns att köpa från och med 1 juni, på Värmlandstrafiks försäljningsställen, på bussarna, i våra biljettautomater och på webbshopen.

Marknadsföringskampanjen startar i samband med säljstarten.

Giltighetsområden
Sommarladdningen gäller på bussar och tåg i Värmland och över länsgräns på samma sätt som vår länsladdning.

Här gäller sommarladdningen:

• Värmlandstrafiks bussar och tåg i länet.
• På tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Säffle.
• På anropsstyrd trafik.
• Över länsgränsen där Värmlandstrafik kör på sträckorna Säffle-Åmål, Kristinehamn-Gullspång, Kristinehamn-Karlskoga, Storfors-Karlskoga, Filipstad-Hällefors, Värnäs-Malung samt KristinehamnDegerfors.
• På SJ:s tåg, Intercity 2:a klass, på sträckorna Karlstad-Åmål och Charlottenberg-Karlstad-Degerfors.
• På SJ Snabbtåg Charlottenberg-Karlstad-Degerfors, undantaget nr 620 Karlstad-Degerfors och 643 Degerfors-Karlstad. Periodladdning hänvisas till vagn 4 i tågen och gäller om det finns plats. Ingen platsbokning.
• På Tågabs tåg på sträckorna Karlstad-Degerfors, Karlstad-Åmål och Kristinehamn-Hällefors.
• Som delbetalning i kombinations med SJ enkelbiljett till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ och Tågab kör
• Länstrafiken Örebros trafik linje 502 KarlskogaDegerfors.
• Tätortstrafiken i Karlskoga. • Dalatrafik på linje 209 Värnäs-Malung.
• På Västtrafiks trafik på busslinjerna 755 ÅrjängBengtsfors och 774 Säffle-Åmål.
• På Västtrafiks Västtåg linje Säffle-Åmål. På tåg, anropstyrd trafik och hos andra länstrafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska kortets kvitto visas upp. Kortnumret på kvitto och kort ska stämma.

Första spadtaget för Kils nya resecentrum

167 år efter att Sveriges första järnväg för allmäntrafik invigdes i Kil är orten fortfarande en knutpunkt för resande. Nu knyter vi ihop tåg- och busstrafiken med ett modernt och ändamålsenligt resecentrum. På fredagen togs första spadtaget för ortens nya resecentrum som ska stå klart i oktober.

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/05/20160520 spadtag resecentrum 2621 beskuren

Resecentrum, i anslutning till järnvägsstationen, ska underlätta pendlandet till och från Kil. Det ska bli enklare att byta mellan tåg och buss och säkrare för gående och cyklister i centrum.

Enligt planen ska resecentrum vara klart i oktober 2016 och kosta 12 miljoner kronor. Värmlandstrafik står för 4 miljoner kronor och Kils kommun för resterande summa.

– Det är inte många månader sedan vi invigde nya busshållplatser i Kil och nu är vi här för spadtag inför nytt resecentrum. Det är en viktig satsning för resenärerna i Värmland. Kil är en knutpunkt och här byter många resenärer transportmedel för vidare resor inom och utanför länet, sa Mikael Dahlqvist (S), ordförande i Värmlandstrafik i samband med det symboliska första spadtaget.

En perrong med plats för sex bussar byggs och hela resecentret ska stå klart att tas i bruk i oktober.

Resecentrum består av två detaljplaner, en beslutad och en ny. Den nya planen är överklagad av Företagarna Kilsam. De skriver i sitt överklagande att planen inte tillgodoser behovet av nära parkeringsplatser i anslutning till resecentrum och detaljhandel.

– Vi vill att centrum i Kil ska vara en livfull mötesplats som gynnar både pendlare och handel. Det känns som vi haft en bra dialog om resecentrum, säger representanterna från styrgruppen för centrumutveckling Berndt Björkman (C) ordf i tekniska nämnden och Hans Ericsson (M) vice ordförande i Värmlandstrafik som bjudit in företagarna till en fortsatt dialog för att reda ut frågan.

– Vi kan börja arbeta med det som är beslutat i den gamla planen men får avvakta Länsstyrelsens beslut gällande överklagandet innan vi går vidare med arbeten som rör den nya detaljplanen. Vi får se hur snabbt det går och om det kan innebära förseningar och merkostnader, säger Jan Westerberg, teknisk chef i Kils kommun.

Läs mer på Kil.se  

Bildtext: Det första spadtaget för nytt resecentrum togs av Mikael Dahlqvist (S) ordförande Värmlandstrafik, Georg Forsberg (C) vice ordförande kommunstyrelsen i Kil, Jan Westerberg teknisk chef i Kil och Peter Hjalmarsson projektchef på NCC. Foto: Kils kommun

Sommartidtabeller klara

Sommaren närmar sig raskt och därmed de nya tidtabellerna för sommaren tågtrafik, en period som sträcker sig från 13 juni till 14 augusti.

Här hittar du de nya tågtidtabellerna

Du vet väl att du kan skapa din egen tidtabell.

På vår webbsida hittar du instruktioner hur du skapar din egen personliga tidtabell – du kan beställa maximalt 75 sidor personlig tidtabell. Du kan få den tryckt och hemsänd per post eller välja en smidigare e-postlösning

Läs mer här

 

Vägarbete påverkar hållplatser

Vägarbeten pågår i Edsvalla under kommande vecka, måndag 9 maj till och med söndag 15 maj. Edsvallavägen stängs av genom centrum och bussarna får ta alternativa sträckningar.

Linje 802: går ut på E45 och ner Bäckängsvägen och in till Vålberg.
Följande hållplatser stängs tillfälligt:

Hasselvägen
Dalsängsvägen
Edsvalla
Hedlundsväg
Skruvstavägen
Åslidsgatan

En tillfällig hållplats sätts upp i korsningen där Edsvallavägen börjar och slutar.

Linje 803: går ut på E45 och ner Bäckängsvägen, vänder sedan på parkeringen vid ÖB för att gå samma väg tillbaka.
Följande hållplatser stängs tillfälligt:

Hasselvägen
Dalsängsvägen
Edsvalla
Hedlundsväg

Nytt: Kombinera periodladdningar Karlstad-Göteborg

RälsSV
Ett positivt vårbesked från oss:
Från och med 1 maj går det att använda vissa av Värmlandstrafiks och Västtrafiks periodladdningar i kombination vid resor med tåg på sträckan Karlstad-Göteborg.

Möjligheten att kombinera periodladdningar på sträckan har sedan en tid efterfrågats av pendlare som åker över länsgränsen åt ena eller andra hållet och nu har alltså Västtrafik, SJ och Värmlandstrafik kommit överens om att tillmötesgå resenärernas önskemål.

Exempel: Det är tillåtet att kombinera till en Värmlandstrafiks länsladdning med en Västtrafiks Flerkommunladdning vid resa från Trollhättan till Karlstad.

Här är de periodladdningar som är tillåtna att kombinera med varandra på sträckan Karlstad-Göteborg:

Värmlandstrafik
• Länsladdning 14, 30 och 365 dgr, vuxen, ungdom och skolungdom
• Pendlar Plus 30 dgr, vuxen, ungdom och skolungdom
• Provåkarkort 14 dgr
• Nyinflyttad provåkarkort 14 dgr
• Länskort Plus för färdtjänstberättigade, viseringskort kalendermånad

Västtrafik
• Regionen runt, 30 och 365 dgr, vuxen och ungdom/studerande
• Regionen runt Xtra, 30 dgr
• Regionen runt Provåkarkort 14 dgr
• Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål)
• Flerkommun 30 och 365 dgr, vuxen och ungdom/studerande
• Flerkommun+ 30 och 365 dgr, vuxen och ungdom/studerande
• Åmåls kommun 30 dgr, vuxen och ungdom/studerande

Västtrafiks och Värmlandstrafiks grundskole- och gymnasieladdningar gäller inte som delbetalning. Varken med SJs enkelbiljett eller i kombination med annan periodladdning

Hållplatser byter namn

Nu byter vi namn på ett antal hållplatser.

Detta är viktigt att känna till vid köp av enkelbiljett i utomhusautomat  och vid sökning av resor i vår mobilapp och reseplanerare på webben.
Här nedanför kan du se hållplatsens tidigare namn och det nya.
Trevlig resa!

Nyastationer1