Så gäller skolladdningarna under påsklovet

Tiden går fort. Nyss var det sportlov, nu är det snart påsk. Från och med långfredag 25 mars och veckan som följer därpå har skolorna påsklov.

Så här gäller Värmlandstrafiks grundskole- och gymnasieladdningar under perioden 25 mars – 3 april:

Grundskoleladdning Gäller inte.
Gymnasieladdning Hela dygnet hela veckan.
Praktikpass grundskola och gymnasiet Under tid och sträcka som står på kortet.

Nytt försäljningsställe i Karlstad

Nu finns ett nytt försäljningsställe i Karlstad.

Måndagen den 14 mars börjar Biljettbutiken i Kristinehamn som vårt försäljningsställe inne i SJ:s gamla lokaler på Järnvägsstationen i Karlstad.
De kommer även att sälja biljetter för: SJ, Resplus, Tågab, NSB, Bus4you och BTbuss.

Pressbyrån som ligger bredvid kommer att fortsätta att vara försäljningsställe åt oss.

Klart för Keolisavtal

De tre taxibolagen som begärt överprövning av Värmlandstrafiks upphandling av servicetrafik drar tillbaka sin ansökan om överprövning. Det innebär att Värmlandstrafik i slutet av mars kan teckna det ordinarie avtalet med Keolis över fem år med möjlighet till ytterligare två års förlängning för servicetrafiken i Värmland.

Efter återkallelsen av ansökan om överprövning ska förvaltningsrätten återkomma med ett avskrivningsbeslut och därefter kan det ordinarie avtalet med Keolis undertecknas av parterna.
– Ett väldigt glädjande besked som innebär att vi kan teckna det avtal som var tänkt från början, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

Värmlandstrafik kan nu teckna det ursprungliga avtalet med Keolis som sträcker sig över minst fem år med möjlighet till två års förlängning och är värt drygt 500 miljoner kronor. Affären gäller servicetrafiken, som omfattar sjukresor och färdtjänst i fem av sex områden i Värmlands län. I Grums och Säffle har Karlstads Taxitransporter sedan tidigare fått ett avtal.

Upphandlingen har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop. Runt 80 specialfordon av låggolvstyp, anpassade för resenärer med särskilda behov kommer att sättas i trafik från den 1 juli.

Kontraktet kan tecknas med start 1 juli 2016 enligt ordinarie avtal utan att det ettåriga direktupphandlade avtalet behöver träda i kraft.

Upphandlingen påbörjades 31 mars 2015. Upphandlingen avbröts i slutet av juni efter strategisk anbudsgivning, bristande konkurrens och hög prisbild inom vissa områden. En ny upphandling skickades ut 21 augusti där tilldelning meddelades 10 november. Fem av sex områden gick till Keolis Sverige AB. Ett av områdena, Säffle och Grums, gick till Karlstads Taxitransporter AB. Samtliga områden som Keolis vann överklagades.
För att kunderna inte skulle drabbas av den juridiska processen gjorde Värmlandstrafik en direktupphandling med Keolis, ett avtal som nu inte behöver träda i kraft.

Högt betyg för sjukresorna

Värmlänningarna är mycket nöjda med sjukresorna i länet.
93 procent av resenärerna är nöjda med helhetsupplevelsen av resa och beställning.
Den siffran ligger två procent över genomsnittet i landet och är en ökning med lika många procent sedan den förra mätningen 2014.

– De höga siffrorna för de värmländska sjukresorna är glädjande och ett kvitto på det fina arbete som utförs av våra förare och personalen vid beställnings- och trafikcentralen i Munkfors, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken inom Värmlandstrafik.

Undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik, som genomförs på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, visar genomgående höga siffror för de värmländska sjukresorna.

Sett till enbart resan är hela 94 procent av de värmländska resenärerna nöjda med sin sjukresa, även det en ökning med två procent mot föregående år.

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuerna genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa.
Under 2015 genomfördes totalt 40 070 intervjuer i landet. Av dessa var 25 421 färdtjänstintervjuer och 14 649 sjukreseintervjuer.

Totalt täcker undersökningen in färdtjänst och/eller sjukresor i 83 procent av landets kommuner.