Framtidens kollektivtrafik 2019

Publicerad

Självstyrande fordon, den lilla bussen Robban, fjärrstyrning, säkerhet och en hållbar miljö.
Fördelarna, och frågetecknen, finns där i den framtid som mötesdeltagarna i Framtidens Kollektivtrafik blickade in i när Region Värmland kollektivtrafik tillsammans med Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, Nobina och Keolis höll ett endagseminarium i Karlstad.

Självstyrande fordon, så kallade autonoma fordon, fanns givetvis i fokus.
Ett flertal projekt och tester pågår, i Sverige framförallt i stockholmsförorterna Kista och Barkarby, men även Oslo och Köpenhamn.

– Hittills har över 50 000 personer rest med våra självkörande fordon, sade Peter Hafmar, vd för Nobina Technology.
Ett pågående projekt i Barkarby blir det första fullt integrerade autonoma fordonet I ett kollektivt närverk.

De självkörande fordonen ska på sikt också kunna ingå i on demand-tjänster i områden där det idag finns få boende och därmed begränsat med kollektivtrafik.
En kompetent panel gav åhörarna, ett 70-tal inbjudna värmlänningar från nämnder, kommuner och näringsliv, en spännande vision av framtiden.

Jan Jansson, International Mobility Developer, Keolis Group pratade om hur Framtidens teknik utvecklar kollektivtrafiken

Peter Hafmar, vd Nobina Technology AB talade om, Framtida innovationer för kollektivtrafiken

Jonas Kempe, Marknadsdirektör och vice vd Nobina Sverige pratade om Bättre kundnytta genom partnerskap

Robert Sahlberg, Trafikstrateg Keolis Sverige gav ett lokalt perspektiv genom att presentera BRT – stadsutveckling och förbättrad resenärsnytta

 

Här kan du se filmen från Framtidens Kollektivtrafik

Här kan du se föreläsarnas presentationer

Jan Jansson, International Mobility Developer, Keolis Group.

Framtidens teknik utvecklar kollektivtrafiken
JAN JANSSON, International Mobility Developer, Keolis Group

 

Peter Hafmar, vd Nobina Technology AB.

Framtida innovationer för kollektivtrafiken
PETER HAFMAR, vd Nobina Technology AB

 

Jonas Kempe, Marknadsdirektör och v vd Nobina Sverige.

Bättre kundnytta genom partnerskap
JONAS KEMPE, Marknadsdirektör och v vd Nobina Sverige

 

Robert Sahlberg, Trafikstrateg Keolis Sverige.

BRT – stadsutveckling och förbättrad resenärsnytta
ROBERT SAHLBERG, Trafikstrateg Keolis Sverige