Nu har vi publicerat de nya priserna

Nu har vi lagt ut de nya priserna. De gäller från och med tidtabellskiftet den 14 december. Den här gången ändrar vi inte fullpriset för enkelbiljetterna. Däremot minskas reskasserabatten. Periodladdningarnas pris höjs med 2-3 procent, beroende på i hur många pendlarområden (färger) de gäller.

Läs mer…

Dags att beställa julresan

Här är en påminnelse för dig som själv ska åka färdtjänst eller riksfärdtjänst vid jul, eller har en anhörig som ska göra det.

Läs mer…

Busstidtabellerna utlagda

Nu har vi lagt ut de nya busstidtabellerna på vår webbplats, utom några tillägg som kommer på Hammarö. De nya tiderna är också inlagda i reseplaneraren. Tabellerna håller på att tryckas. De gäller 14 december 2014 – 12 december 2015. Tågtidtabellerna är inte klara än, vi lägger ut dem så fort de är färdiga. På måndag börjar vi lägga ut de nya tidtabellkartorna på webben. Trevlig resa!

Förvaltningsrätten godkänner Värmlandstrafiks upphandling

Förvaltningsrätten har fattat sitt beslut. Det innebär att begäran om överprövning från Nettbuss och Förenade Buss avslås och att Värmlandstrafiks upphandling av linjetrafik med buss bedöms vara korrekt.

Läs mer…

Foldern för utländska resenärer är uppdaterad

Hur gör man när man åker buss och tåg i Värmland? Nu har vi uppdaterad vår folder på engelska, somaliska, arabiska och farsi.

Läs mer…

Riksfärdtjänst vid jul och nyår

Nu är det hög tid att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa.

Kom ihåg att ansökan ska ske skriftligt. Blankett beställer du genom att antingen ringa oss på telefonnummer 0563 – 532 81 eller genom att ladda ner en blankett från sidan Mer om riksfärdtjänst.

Läs mer…

Inbjudan till samråd inför upphandling (SIU) av servicetrafik 2016

Värmlandstrafik AB (VTAB) bjuder in trafikföretag till ett samråd inför upphandling av servicetrafik. Servicetrafiken omfattar sjukresor i Värmland, färdtjänst i 15 av 16 värmländska kommuner och övrig anropsstyrd trafik med personbilsregistrerade fordon. Den nya trafiken startar 2016-07-01.

Läs mer…