160 miljoner till Fryksdalsbanan

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på Fryksdalsbanan längs en sjö.

En satsning med 110 miljoner kronor på Fryksdalsbanan och 16 miljoner kronor på hållplatsåtgärder längs på länsväg 240 mellan Hagfors och Molkom.
Två glada nyheter för kollektivtrafiken i Värmland från Trafikverket

Sedan tidigare var det klart att Region Värmland tillsammans med Torsby och Sunne kommun satsar 50 miljoner på Fryksdalsbanan.

Nu kommer fler positiva besked för banan när Trafikverket och under de närmaste fyra åren satsar ytterligare totalt 110 miljoner kronor på Fryksdalsbanan i en större satsning på kollektivtrafik i landsbygden.

Pengarna fördelas på en miljon under 2016, nio under 2017, 40 miljoner kronor för år 2018 och lika mycket året därpå. Därutöver kommer fem miljoner om året i fyra år, totalt 20 miljoner kronor, i banunderhåll.

Totalt lägger Trafikverket fram förslag på åtgärder för ca 400 miljoner kronor per år för att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd. Nu påbörjar vi arbetet med de åtgärder som föreslås genomföras år 2016.

Satsningarna avser åren 2016-2019 och har genomförts i samråd med berörda externa företrädare såsom planupprättare, regionala kollektivtrafikmyndigheter, branschorganisationer och tågoperatörer.

Satsningen avser 2016-2019 och fördelas såhär:

Kollektivtrafik (såväl väg- som järnvägstrafik)

2016: 199 miljoner kronor

2017-2019: 209-230 miljoner kronor per år

Trafikverkets förslag innehåller bland annat hållplatsåtgärder, optimering av signalsystem samt åtgärder för att möjliggöra samtidig infart.

Järnvägsunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019.

Trafikverkets förslag innehåller framför allt åtgärder för trädsäkring och växelbyten.

Vägunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019.

Vägunderhållet fokuserar på åtgärder för bärighet och tjälsäkring, men ingår inte i detta regeringsuppdrag. Trafikverket har dock valt att samordna detta arbete med de andra nämnda satsningarna.

Här finns Trafikverkets plan för investeringarna