10 januari stängs dörrarna på bussarna

Publicerad

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 kommer vi från och med den 10 januari att stänga framdörrarna på bussarna. Det innebär att kunderna bara kan stiga på och av genom de bakre dörrarna. Detta för att minska förarnas direktkontakt med kunderna. Beslutet att stänga framdörrarna igen har tagits gemensamt av Nobina, Keolis och Region Värmland Kollektivtrafik.

När framdörrarna är stängda är det inte längre möjligt att köpa biljetter eller få hjälp med olika biljettfrågor framme hos föraren. Endast biljetter köpta i förväg såsom mobilbiljett, förköpsbiljetter från ombud och automater och periodbiljetter gäller.

Detta gäller från 10 januari 2022

Kunderna kan inte köpa den extra seniorrabatten mellan klockan 10-14, barnvagnsrabatt mellan klockan 10-14 eller närresebiljett under den tid vi har framdörrarna stängda, eftersom dessa bara kan köpas ombord hos föraren.
Om ni får frågor på dessa biljetter så får ni be kunderna köpa de biljetter som ni kan erbjuda och sedan får de ansöka om kompensation genom att göra ett kundärende till oss. Om kunderna inte är nöjda med det eller har fler frågor så får ni hänvisa dem till vår Kundservice på telefon: 0771-32 32 00.

  • Förköpta enkelbiljetter och mobilbiljetter ska visas upp för föraren vid framdörren innan resenären kliver ombord i bakdörren.
  • Periodbiljett läses av i den bakre kortläsaren.
  • I tätortstrafik kan kunden köpa enkelbiljett med reskassa (autoköp) i den bakre kortläsaren.
  • Kunderna som byter från anropsstyrd trafik till buss visar upp mobilbiljett eller förköpsbiljett för återstående sträcka.
  • Kunderna som är färdtjänstresenärer visar upp tillståndsbevis och mobilbiljett eller förköpsbiljett för hela sträckan.

Detta gäller när du reser med Karlstadsbuss

  • Kunder köper enkelbiljett med reskassa (autoköp) och läser av periodbiljetter som vanligt i någon av kortläsarna ombord. Dessa finns längst bak eller strax bakom förarplatsen.
  • Mobilbiljett visas upp för föraren vid ombordstigning.

VT-info nummer 1 2022:
varmlandstrafik-informerar-nr-1-2022-bussarnas-framdorrar-stangs