Vår organisation och vårt uppdrag:

Värmlandstrafik är trafikorganisatör på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten som är organiserad inom Region Värmland.

Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.

Verksamheten leds av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Mikael Dahlqvist (S), Hagfors.

Från och med 1 januari 2019 förändras nuvarande organisation när Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstadsbuss och Värmlandstrafik går ihop i en gemensam organisation: Region Värmland. Den verksamhet som idag sköts på Värmlandstrafik och Karlstadsbuss kommer från och med årsskiftet skötas genom den nya kollektivtrafiknämnden.

Du kan läsa mer om framtida Region Värmland här: http://regionvarmland.se/om-oss/regionbildning-i-varmland

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×