Viktig information: Ishalka kan ge störningar i skoltrafiken

Tidtabell Tåg

Här finns tidtabellen för tåg (perioden 15 augusti – 10 december 2016 och 11 december 2016 till och med 9 december 2017). Vi reserverar oss för ändringar.

Hur tågen går när det är helgdagar ser du under helgtrafik.

Linjekarta tåg

Vintertidtabell

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
70 Charlottenberg - Arvika - Karlstad - Kristinehamn - Degerfors - Örebro
Hämta tidtabellen

Information: Tåg 7021 är tidigarelagd från Karlstad C under perioden 28 oktober till och med 25 november. Avgångstiden ändrad från 06.09 till 06.00. Detta på grund av spårarbete på sträckan Karlstad – Kristinehamn.

Tidtabell för perioden 15 augusti 2016 och tills vidare, dock längst till 10 december 2016.

Hämta tidtabellen

Ny tidtabell. Gäller från den 11 december 2016 och tills vidare, dock längst t.o.m. 9 december 2017.

71 Karlstad - Säffle - Åmål
Hämta tidtabellen

Tidtabell för perioden 15 augusti 2016 och tills vidare, dock längst till 10 december 2016.

Hämta tidtabellen

Ny tidtabell. Gäller från den 11 december 2016 och tills vidare, dock längst t.o.m. 9 december 2017.

74 Karlstad - Kil - Sunne - Torsby
Hämta tidtabellen

Tidtabell för perioden 15 augusti 2016 och tills vidare, dock längst till 10 december 2016.

Hämta tidtabellen

Ny tidtabell. Gäller från den 11 december 2016 och tills vidare, dock längst t.o.m. 9 december 2017.