Gymnasiet

Gymnasieladdningen gäller för resor med buss och tåg i Värmland, hela dygnet alla dagar i veckan.

Foldern, som ger mer dig information om hur ditt kort gäller, finns här:
Din gymnasieladdning på Värmlandskortet 2016/2017

Blankett för ansökan om gymnasieladdning eller kontant resebidrag. Lämna till skolan eller skicka till hemkommunen.
Ansökan om bidrag för gymnasieelevernas dagliga resor läsåret 2016-2017
Ansökan om bidrag för gymnasieelevernas dagliga resor läsåret 2017-2018

Till skolans handläggare:

Handbok för gymnasieelevernas dagliga resor vårterminen 20017
Formulär för spärrning av kort
Formulär för beställning av gymnasieladdning
Formulär för redovisning av gymnasieladdning
Våra kontaktpersoner för gymnasiet

Här är formulär för beställning av praktikpass för gymnasieelever.
Praktikpass för gymnasieelever