Grundskolan

Grundskoleladdningen gäller för resor med buss och tåg, måndag – fredag kl 06.00 – 18.00 under läsåret, i det pendlarområde (färgen på kartan) där elevens hemkommun och skola ingår. Se på kartan eller klicka på bannern Pendlarområden för att se vilken färg din kommun tillhör.

Foldern, som ger mer detaljerad information om hur ditt kort gäller, finns här:
Din grundskoleladdning på Värmlandskortet 2016/2017

Till skolans handläggare:

Formulär för spärrning av kort
Våra kontaktpersoner för grundskolan

Praktikpassen är inte elektroniska än. Här är formulär för beställning:
Beställning av praktikpass för grundskoleelever