Skola

Information om skolkort, praktikpass och andra resor i skolans regi för dig som är elev, förälder eller anställd inom skolan.

Buss- och tågkorten för grundskolan och gymnasiet är elektroniska och består av tre delar; ett Värmlandskort, ett giltighetsbevis och ett kvitto.

Gymnasieladdningen gäller i hela länet dygnet runt. Grundskoleladdningen gäller inom ett färgområde måndag – fredag kl 06.00 – 18.00.

Hur lämnas korten ut? Vad gör jag om det blir stulet? Vad är ett giltighetsbevis? Läs mer om skolstarten och vad som gäller för de olika laddningarna på grundskole- och gymnasiesidorna. Där finns även länkar till foldrar med all information du behöver. Foldrarna finns även i tryckt version på skolan.

Grundskolan
Gymnasiet

Kontakt för dig som jobbar med elevernas resor

Våra kontaktpersoner för grundskolan
Våra kontaktpersoner för gymnasiet