Mer om gymnasieelevernas skolkort

Utdelning och administration av skolkort

Det är hemkommunen som har hand om utdelning och administration kring gymnasieelevernas skolkort. Information om vad som gäller i just din kommun skickas till dig från handläggaren i hemkommunen. I de flesta fall hämtar eleven sitt skolkort på kommunkontoret i sin kommun.

Vid terminsstart vecka 33 och 34
Har du inför skolstarten ännu inte fått ditt skolkort med gymnasieladdning från hemkommunen? De första dagarna på terminen (under vecka 33 och 34) kan du åka till och från skolan på enbart giltighetsbeviset med alla personuppgifter ifyllda. Giltighetsbevis finns att hämta på Värmlandstrafiks försäljningsställen. OBS! Giltighetsbeviset gäller inte för resor med Karlstadsbuss.

Hur gäller skolkort med gymnasieladdning?

Gymnasieladdningen gäller hela dygnet, alla dagar i veckan. Skolterminerna är 15 augusti – 22 december 2016 och 9 januari – 18 juni 2017. Laddningen gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.

Gymnasieladdningen gäller på bussar och tåg i Värmland och över länsgräns på vissa sträckor. Det inkluderar även tätortstrafik och SJs tåg (undantaget tåg 620 Karlstad-Degerfors och 643 Degerfors-Karlstad). Från och med maj 2016 gäller skolladdningar inte längre på anropsstyrd trafik (undantaget linje 211).

Vad är giltighetsbevis och varför är det så viktigt att ha med det?

Skolkortet ska bara användas av den person som är berättigad till fria resor. Giltighetsbeviset gör ditt kort personligt. Giltighetsbeviset ska vara ifyllt med dina personuppgifter , skola och Värmlandskortets nummer.

Eftersom skolkortet är personligt får du inte låna ut det.

Kvitto

Kvittot som medföljer skolkortet visar innehållet. Det behövs när du åker tåg eller med andra fordon som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet.