Skola

Information om skolkort, praktikpass och andra resor i skolans regi för dig som är elev, förälder eller anställd inom skolan.

Tack för hjälpen med enkäten om skoltrafiken

Vi har nu avslutat den enkätundersökning om skoltrafiken som vi genomfört. Vi tackar för er som bidragit med svar – ni gör vår skoltrafik  bättre.

 

Allt om vårterminen 2017

Här nedan kan du läsa om vad som gäller för grundskoleelever respektive gymnasieelever.

Grundskolan

Du som går i grundskolan och som är berättigad till skolskjuts i linjetrafik får ditt skolkort på skolan, tillsammans med ett giltighetsbevis, kvitto på vad som finns på kortet och en informationsfolder. De första dagarna på terminen, innan handläggaren hunnit dela ut alla korten, får du åka till och från skolan utan färdbevis.

Gymnasiet

Det är din hemkommun som har ansvaret för utdelning och övrig hantering av skolkort. I de flesta fall är det tänkt att du ska hämta skolkortet på kommunkontoret i din kommun. Om du inför skolstarten ännu inte fått ditt skolkort med gymnasieladdning från hemkommunen kan du de första dagarna på terminen åka till och från skolan på enbart giltighetsbeviset med alla personuppgifter ifyllda. Giltighetsbevis finns att hämta på Värmlandstrafiks försäljningsställen. OBS! Giltighetsbeviset gäller inte för resor med Karlstadsbuss.

Skolkort

Buss- och tågkorten för grundskolan och gymnasiet är elektroniska och består av tre delar; ett Värmlandskort, ett giltighetsbevis och ett kvitto.

Gymnasieladdningen gäller i hela länet dygnet runt. Grundskoleladdningen gäller inom ett färgområde måndag – fredag kl 06.00 – 18.00.

Hur lämnas korten ut? Vad gör jag om det blir stulet? Vad är ett giltighetsbevis? Läs mer om de olika laddningarna på grundskole- och gymnasiesidorna. Där finns även länkar till foldrar med all information du behöver. Foldrarna finns även i tryckt version på skolan.

Grundskolan
Gymnasiet

Kontakt för dig som jobbar med elevernas resor

Våra kontaktpersoner för grundskolan
Våra kontaktpersoner för gymnasiet