Viktig information: Ishalka kan ge störningar i skoltrafiken

Skola

Information om skolkort, praktikpass och andra resor i skolans regi för dig som är elev, förälder eller anställd inom skolan.

 Vi vill veta vad ni tycker om skoltrafiken

Vi vill gärna veta hur ni upplever skolskjutsen så att vi kan utveckla vår verksamhet.

Synpunkter och upplevelser av skolskjutsverksamheten kommer vanligtvis från föräldrar och skolpersonal, vilket är bra och något vi även fortsättningsvis kommer att samla in. Denna gång skulle vi även vilja uppmärksamma barnens/elevernas perspektiv genom att låta barnen själva få besvara frågor om sina upplevelse av att åka skolskjuts.

Hjälp oss att bli ännu bättre genom att svara på enkäten.
Enkäten är uppdelad så att den första delen besvaras av vårdnadshavaren och den andra delen av barnet. Vårdnadshavaren besvarar först några frågor om sin upplevelse av skolskjutsen följt av några frågor kring hur vårdnadshavaren uppfattar barnets upplevelse av skolskjutsen.

Det är viktigt för oss att fånga så många barns och föräldrars upplevelser som möjligt. Tack för din hjälp.

Här hittar du enkätformuläret

 

Allt om höstterminen 2016

Här nedan kan du läsa om vad som gäller för grundskoleelever respektive gymnasieelever.

Grundskolan

Du som går i grundskolan och som är berättigad till skolskjuts i linjetrafik får ditt skolkort på skolan, tillsammans med ett giltighetsbevis, kvitto på vad som finns på kortet och en informationsfolder. De första dagarna på terminen, innan handläggaren hunnit dela ut alla korten, får du åka till och från skolan utan färdbevis.

Gymnasiet

Det är din hemkommun som har ansvaret för utdelning och övrig hantering av skolkort. I de flesta fall är det tänkt att du ska hämta skolkortet på kommunkontoret i din kommun. Om du inför skolstarten ännu inte fått ditt skolkort med gymnasieladdning från hemkommunen kan du de första dagarna på terminen (under vecka 33 och 34) åka till och från skolan på enbart giltighetsbeviset med alla personuppgifter ifyllda. Giltighetsbevis finns att hämta på Värmlandstrafiks försäljningsställen. OBS! Giltighetsbeviset gäller inte för resor med Karlstadsbuss.

Skolkort

Buss- och tågkorten för grundskolan och gymnasiet är elektroniska och består av tre delar; ett Värmlandskort, ett giltighetsbevis och ett kvitto.

Gymnasieladdningen gäller i hela länet dygnet runt. Grundskoleladdningen gäller inom ett färgområde måndag – fredag kl 06.00 – 18.00.

Hur lämnas korten ut? Vad gör jag om det blir stulet? Vad är ett giltighetsbevis? Läs mer om de olika laddningarna på grundskole- och gymnasiesidorna. Där finns även länkar till foldrar med all information du behöver. Foldrarna finns även i tryckt version på skolan.

Grundskolan
Gymnasiet

Kontakt för dig som jobbar med elevernas resor

Våra kontaktpersoner för grundskolan
Våra kontaktpersoner för gymnasiet