Mer om anropsstyrd trafik

Inte kontanter

Du kan använda ditt Värmlandskort i den anropsstyrda trafiken i länet. Det går också bra att betala resan med bankkort men inte med kontanter. Andra regler gäller för tätortstrafik, se i menyn vad som gäller för respektive tätort.

Våra perioder på Värmlandskortet för vuxen, skolungdom och ungdom gäller.

Grundskole- eller gymnasieladdning gäller inte.

Bästa priset

Ska du resa vidare med våra bussar eller tåg sedan? Då får du bästa priset om du betalar enkelbiljett för hela resan direkt till föraren i det anropsstyrda fordonet. Visa biljetten för bussförare eller tågvärd så får du en ny biljett för resten av resan.

Börjar resan med buss eller tåg och avslutas med anropsstyrd trafik? Då köper du även där biljett för hela resan, inklusive den anropsstyrda delen. Betala inget till föraren av det anropsstyrda fordonet utan visa bara upp din biljett för övergång. Du måste ändå boka den anropsstyrda delen av resan i förväg.

Barnvagn

Alla anropsstyrda fordon har inte plats för en barnvagn. Fråga vår operatör när du beställer din resa, om det går att ta med barnvagn.

Bilbarnstol

I våra fordon finns framåtvänd bilbarnstol eller bälteskudde. Ska du resa med mindre barn, som behöver åka bakåtvänt, måste du själv ta med din bilbarnstol.

Inga cyklar

Vi har inte plats för några cyklar i den anropsstyrda trafiken.

Inga gruppresor

Du kan inte beställa gruppresor inom den anropsstyrda trafiken.

Husdjur

Anropsstyrd trafik är en del av den ordinarie linjetrafiken. Eftersom vi tillåter pälsbärande husdjur ombord på våra övriga fordon, så gör vi det även i de här fordonen. Tala om när du bokar resan och du tänker ha husdjur med dig.

De taxibilar och mindre bussar som används i vår anropsstyrda trafik är de samma som körs vid färdtjänst och sjukresor. Av allergihänsyn måste vi sanera eller städa fordonen noga efter varje färd, där resenär haft med ett pälsbärande husdjur.