Redovisning av gymnasieladdning

Kommun: *

Kontaktperson: *

Telefonnr: *

E-post: *

Gymnasieladdning - Använda kort:

  Antal använda Totalpris
Höstterminen 2016

Från 1-15 sep 2016

Från 16-30 sep 2016

Från 1-15 okt 2016

Från 16-31 okt 2016

Från 1-15 nov 2016

Från 16-30 nov 2016

Från 1-15 dec 2016

Från 16-31 dec 2016

Total kostnad för redovisning: