Styrelsen

Styrelsen för Värmlandstrafik utses vid bolagsstämman. Följande är valda för perioden fram till ordinarie bolagsstämman våren 2019:

Ordinarie ledamöter

Mikael Dahlqvist (S), Hagfors, ordförande.
Hans Eriksson (M), Kil, vice ordförande.
Siw Gidlöf (S), Hammarö.
Ann-Kristine Johansson (S), Kil.
Mathias Lindquist (S), Munkfors.
Monika Bubholz (MP), Karlstad.
Henrik Lander (C), Karlstad.

Suppleanter

Aina Wåhlund (S), Arvika.
Hans Jildesten (S), Storfors.
Eva-Lena Gustavsson (S), Torsby.
Leif Haraldsson (S), Grums.
Ingegerd Welin-Fogelberg (SIV), Säffle.
Mikael Brodén (L), Karlstad.
Kenth Carlsson (KD), Hammarö.