Styrande dokument

Här hittar du olika dokument som styr vår verksamhet.

Värmlandstrafiks trafikförsörjningsplan 2010-2014 (pdf, 4 MB). Plan antagen av vår bolagsstämma.

Region Värmlands trafikförsörjningsprogram. (Extern länk). Sedan 1 januari 2012 är Region Värmland kollektivtrafikmyndighet och äger Värmlandstrafik. Där har man antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Länken går till regionens sida om programmet.

Värmlandstrafiks affärsplan 2015 (pdf, 1,34 MB). Värmlandstrafiks egen plan för verksamheten, upprättas varje år.

Värmlandstrafiks affärsplan 2016 (pdf, 2,21 MB). Värmlandstrafiks egen plan för verksamheten, upprättas varje år.

Värmlandstrafiks tågstrategi. (Pdf, version 1.8). Antagen av styrelsen den 15 oktober 2012.

Bana väg för framtiden 2.0 (Pdf, 2 MB). Värmlandstrafiks handlingsplan för trafikutveckling på bana och väg 2016-2025.