Styrande dokument

Här hittar du olika dokument som styr vår verksamhet.

Sedan 1 januari 2012 är Region Värmland kollektivtrafikmyndighet och äger Värmlandstrafik. Där har man antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Extern länk till regionens sida om programmet.

Region Värmlands trafikförsörjningsprogram. (Extern länk).

 

Affärsplanen är Värmlandstrafiks egen plan för verksamheten. Uppdateras varje år.
Värmlandstrafiks affärsplan 2015 (pdf, 1,34 MB)
Värmlandstrafiks affärsplan 2016 (pdf, 2,21 MB)
Värmlandstrafiks affärsplan 2017 (pdf, 2,32 MB)

 

Bana väg för framtiden är Värmlandstrafiks handlingsplan för trafikutveckling på bana och väg. Den nuvarande planen gäller för åren 2016-2025.
Bana väg för framtiden 3.0 Gäller för åren 2016-2030