Kvalitets- och miljöpolicy

Värmlandstrafik AB gör Värmland tillgängligare genom att ständigt förbättra och erbjuda prisvärda, trygga och miljövänliga resor.

Våra kunders upplevelse ska vara trygga och säkra resor i rätt tid med aktuell information. Det är viktigt för oss att våra kunder bemöts på ett bra sätt.

Vi vidareutvecklar våra medarbetare för att säkerställa delaktighet och engagemang.

Värmlandstrafik vill bidra till en bättre miljö och en långsiktigt hållbar utveckling genom att samordna persontransportbehov.

Värmlandstrafiks miljöarbete ska vara en integrerad del av verksamheten som utgår från gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav.