Förseningsersättning

Du ska tryggt och säkert kunna förbereda din resa. Du ska tryggt och säkert kunna genomföra din resa. Du kompenseras om vi inte håller vad vi lovat. Det är principerna bakom Värmlandstrafiks resegaranti. Reglerna har du här nedan.

Resevillkor

Du ska tryggt och säkert kunna förbereda din resa.
Du ska tryggt och säkert kunna genomföra din resa.
Du kompenseras om vi inte håller vad vi lovat.

Det är principerna bakom Värmlandstrafiks resevillkor.

Regler för Värmlandstrafiks resegaranti

Gäller dig som åker med Värmlandstrafiks kort och biljetter på våra bussar, tåg och anropsstyrda trafik i Värmlands län.

Resor med trafikstörningar äldre än 60 kalenderdagar från händelsedatum kommer inte att behandlas. Ärenden där vi begärt att få in kompletterande uppgifter via brev eller mejl för att kunna slutföra ärendet avskrivs efter 60 kalenderdagar om ingen ny information inkommit.

Ditt eget åtagande som kund

  • Var i god tid på hållplatsen innan avgångstid.
  • Visa föraren att du vill åka med – använda reflexer och gärna ficklampa när det är mörkt.
  • Ibland behöver du byta mellan två olika linjer. Den bytestid som gäller för att få ersättning, är den som vår reseplanerare på webbplatsen föreslår, normalt cirka 5-10 minuter. Är du osäker kontakta oss på 0771-32 32 00.

Värmlandstrafiks förseningsersättning

Detta gäller dig som åker med Värmlandstrafiks kort och biljetter på våra bussar, tåg och anropsstyrda trafik i Värmlands län.
Om förseningar i vår trafik, att fordonet avgått för tidigt eller brister i vår information, gör att du kommer mer än 20 minuter för sent till ditt resmål, är vi beredda att kompensera dig.

Skriv till oss

Fyll i formuläret.

Vi betalar inte ut någon ersättning utan en skriftlig beskrivning.

Gäller dina klagomål vår information vill vi om möjligt ha en kopia på felaktig tidtabell, utskrift från webb, reseplanerare eller liknande, där felet syns.

Resor med trafikstörningar äldre än 60 kalenderdagar från händelsedatum kommer inte att behandlas. Ärenden där vi begärt att få in kompletterande uppgifter via brev eller mejl för att kunna slutföra ärendet avskrivs efter 60 kalenderdagar om ingen ny information inkommit.

Ersättningsnivåer vid försening allmän kollektivtrafik

Maxbeloppet för resegaranti är 350 kr i form av Värmlandstrafiks presentkort eller som reskassa på ditt Värmlandskort. Vill du att vi sätter in pengarna på ditt bankkonto är maxbeloppet 300 kr.

20 – 39 minuter försening                        100 kr (eller 75 kr på ditt bankkonto).

40 – 59 minuter försening                        150 kr (eller 115 kr på ditt bankkonto).

60 – 119 minuter försening                      200 kr (eller 150 kr på ditt bankkonto).

Mer än 120 minuter försening                 350 kr (eller 300 kr på ditt bankkonto).

Taxi eller egen bil

Vid en försening som enligt tidtabell till resmålet överstiger 20 minuter, har du rätt att själv välja ett alternativt färdsätt, som taxi eller egen bil och därefter begära ersättning av oss. Du  hanterar själv taxibeställningen.  Max belopp upp till 1/40 av prisbasbeloppet (vilket med 2016 års prisbasbelopp blir 1 108 kr). Vi behöver kvitto för taxiresan i original  alternativt uppgift om antal körda kilometer med egen bil.

Ersättningen är för närvarande 18.50 kronor per mil.
Maxbeloppet för egen bil är 1 100 kronor.

Du kan inte få ersättning för både egen bil/taxi och förseningsersättning vid samma resa.   

Tillfälliga tidtabeller

Blir trafikstörningarna långvariga tar vi fram tillfälliga tidtabeller som vi informerar om. Då gäller förseningsersättningen utifrån den tillfälliga tidtabellen.

Inga följdkostnader

Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

Planerade förändringar

Ersättning gäller inte vid planerade förändringar i trafiken som Värmlandstrafik i god tid, minst tre arbetsdagar innan påbörjad resa, har informerat om. Sådan information kan vi publicera exempelvis i vår app,  på vår webbplats,  på stationerna, i bussarna och tågen eller via annonser i media.

EU-förordning om förseningsersättning

För resenär på Värmlandstrafiks tåg finns en EU-förordning som reglerar bland annat förseningsersättning. Denna innebär att du som resenär kan ha rätt till ersättning även när Värmlandstrafiks förseningsersättning inte gäller. Förseningen måste då överskrida 60 minuter och du har inte rätt till ersättning om vi informerat om förseningen innan du köpte biljetten.

Läs mer på Konsumentverkets och Allmänna Reklamationsnämndens webbplatser.

Resplus

För resenärer med Resplus-biljett gäller särskilda regler.Tänk på att i första hand ta kontakt med förare eller annan ombordpersonal vid en försening. Om du får resegarantiersättning enligt Resplus regler, kan du inte få ersättning från Värmlandstrafiks resegaranti, för samma händelse.

Mer information finns på http://www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/