Dags för Torsby-mârten

Publicerad

Dags för Torsbymarten i helgen.
Redan från idag fredag kommer vår trafik på och runt orten att delvis påverkas.
Vi kommer inte att kunna trafikera hållplatserna Stjerneskolan, Kyrkogatan och Östmarksvägen.
Detta gäller redan från fredag morgon och hela helgen.
Linje 200, 205, 206, 212 går in via E45 – Holmesskolan och ut via Södra Industrigatan – Bergebyvägen – E45.
Linje 202, 207, 209, 303 går in via Vitsandsvägen – Södra Industrigatan – Busstation och ut samma väg.