Så gäller skolladdningarna på höstlovet

Höstlöv

De allra flesta grundskole- och gymnasieeleverna i Värmlands län har höstlov kommande vecka (v 44 30 oktober – 5 november).
Funderar du hur skolkorten gäller under Höstlovet?
Grundskole- och gymnasieladdningar på Värmlandskortet gäller under höstlovet.
Eleven ska precis som vanligt, ha med giltighetsbevis tillsammans med Värmlandskortet. Observera att giltighetsbeviset även kan finnas i mobilen.
På fordon som inte har kortläsare visar eleven dessutom upp kvitto.
Grundskoleladdningen gäller måndag – fredag kl 06.00 – 18.00. Gymnasieladdningen gäller dygnet runt alla dagar.

Torsby först ut i KommunDialog

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/10/vtrafik 76 linn

Nu rivstartar vi arbetet med att tillsammans med de värmländska kommunerna göra kollektivtrafiken ännu bättre. Vill vi höra kommunernas och resenärernas åsikter hur vi tillsammans kan göra trafiken ännu bättre så den passar så många som möjligt.
Därför startar vi nu upp vårt projekt med KommunDialog för att ha en ännu bättre kollektivtrafik på plats 2019.  Vi börjar med linjetrafik buss och tåg och första anhalten på resan blir Torsby.

KommunDialog-dagen görs i två etapper; ett möte med kommunen och ett möte med allmänheten, så att alla får säga sitt och ge oss förslag på förändringar och förbättringar.

Vi hoppas att de värmländska kommunerna och deras innevånare, precis som vi, tycker att detta är viktiga frågor. Med ett bra genomförande av denna Kommundialog får vi en mer relevant kollektivtrafik för både in- och utpendling från kommunerna.

Planen är att hinna med åtta kommuner före nyår; Torsby, Grums, Säffle, Eda, Sunne, Arvika, Kil, Kristinehamn. Resterande, Årjäng, Forshaga, Hammarö, Storfors, Filipstad, Munkfors och Hagfors kommun, genomför vi med samma upplägg på andra sidan året.

Här är Torsbys inbjudan till första KommunDialogen https://www.torsby.se/nyhetsarkiv/nyheter/dialogkringkollektivtrafiken.5.7512fffa15f1526e2d6c08ce.html

 

 

T

De nya tidtabellerna för tågen

Nu har vi lagt upp de (preliminära) tidtabellerna för tågen.
Tidtabellerna, som börjar gälla den 11 december, är fortfarande preliminära och kan komma att ändras.

Här hittar du tidtabellerna

 

Frågor och svar om de nya tågtiderna

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2015/10/klocka

Tågtidtabellerna för 2018, som gäller från den 10 december, innehåller ett antal nya turer där ytterligare två dubbelturer norrut till Sunne och ytterligare en dubbeltur österut mot Örebro är några av nyheterna och en utökning av trafiken.

De brister i planeringen, som pendlarna på framförallt Fryksdalsbanan påpekat, har till en del kunnat rättas till. I andra fall har önskemålen från Värmlandstrafik och operatören Tågkompaniet fått avslag av Trafikverket, som tar besluten och fördelar tiderna på banan.

En av de tillfälliga lösningar Värmlandstrafik tvingats till handlar om eftermiddagstågen norrut på Fryksdalsbanan.

 

– Vi är medvetna om problemen med eftermiddagstågen på Fryksdalsbanan, säger Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun. Vi har, som flera av våra resenärer också påpekat, behövt förbättra stabiliteten i vår trafik då vi ofta fått ställa in 16.46-tåget på grund av fordonsbrist.
-Med fyra tåg i omlopp i vår trafik kan vi, tillsammans med vår entreprenör Tågkompaniet, jobba med service och underhåll utan att trafikrytmen bryts. Vi får ett stabilare omlopp med fyra fordon tursatta.

Detta får dock konsekvenser när det gäller avgången 16.13 från Karlstad som från och med tidtabellskiftet inte kommer att kunna gå hela vägen upp till Torsby, utan tvingas vända i Sunne.

– Inför en ny tidtabell ger vi vår entreprenör Tågkompaniet i uppdrag att sätta tidtabellen efter vissa givna förutsättningar. Trafikverket tilldelar lägen utifrån ansökningarna för samtliga operatörer (såväl person som gods samt banarbeten) efter prioritetsordning.

– Det innebär kort sagt att vi inte alltid får igenom våra önskemål eftersom vi placerats ganska långt ner i prioritetsordning, säger Sidetun.

Att 16.13-avgången inte kan gå hela vägen upp till Torsby beror på fordonstillgången och omloppet. För att kunna köra ytterligare en avgång från Karlstad norrut 18.05 behöver tåget vända i Sunne.

– Värmlandsbanan mellan Kil och Karlstad är en av landets hårdast trafikerade enkelspårsbanor och mellan Kil och Karlstad finns en flaskhals för all vår trafik både längs Värmlandsbanan och Vänerbanan samt till och från Fryksdalsbanan, och det begränsar naturligtvis den trafik vi vill köra, säger Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Tågen från Karlstad och norrut på eftermiddagen går efter tidtabellskiftet i december enligt följande;

Tågen från Karlstad och norrut på eftermiddagen går efter tidtabellskiftet i december enligt följande; (avgångstider)

8957              15:25 (Sunne 16:22, Torsby 17:03),
8959              16:13 (Sunne 17:03, buss till Torsby 17:45 framme 18.30),

Buss Karlstad 16.30 (Sunne 17.45, Torsby 18.30)
Här finns också en buss från Sunne 17.45 som går via Lysvik framme i Torsby 18.35

8961              17.03 (Sunne 18.23, Torsby 19.04),

8963              18.05 (Sunne 18:59, anropsstyrd buss till Torsby 19:05),

8965              19:22 (Sunne 20:19, Torsby 20:56).

-För att delvis kompensera trafiken har vi senarelagt en bussavgång från Karlstad till 16.30 och den är synkad till bussförbindelse från Sunne till Torsby 17.45, säger Värmlandstrafiks busschef Markus Bergman. Dessutom finns en buss som går 17.45 från Sunne via Lysvik till Torsby.

När det gäller morgontrafiken från Torsby går ett morgontåg 05.40 (Sunne 06.19, Karlstad 07.22) och ett tåg 06.19 (Sunne 07.02, Karlstad 8.03). Tågen är alltså framme i Karlstad 07.22 respektive och 8.03.

Från Karlstad och norrut på morgonen anländer tågen till Sunne 07.00 och Torsby 07.40 respektive Sunne 7.39.

– Även kring morgontågen har vi tagit till oss önskemålen från pendlarna och vi för en fortsatt diskussion med vår leverantör och Trafikverket kring dessa frågor, säger Sidetun.

Första morgontåget från Torsby kommer efter tidtabellskiftet att gå 5.40 mot dagens 5.04.

För att få en anslutning till det tidiga Stockholmståget i Karlstad (06.10) finns en anropstyrd trafik (buss) från Torsby 04:10 med ankomst Sunne 4:50 för byte till tåg 4:57 med ankomst Karlstad 5:47.

För pendlare med första turen från Torsby efter tidtabellskiftet i december (05:40), blir det tyvärr en väntan på 12 minuter i Kil (06:58-07:10).
– Den täta trafiken tvingar oss att antingen stå i Kil eller mellan Kil och Karlstad för att invänta möten. Vi ville också undvika byte i Kil till ett annat tåg för morgonpendlarna från Fryksdalsbanan.

Arbetet med tågtidtabellerna för 2019, som börjar gälla från december 2018, har redan startat. Där kommer en utökad dialog med de värmländska kommunerna att ske för att i ett tidigt skede få in synpunkter och förslag till ändringar.

– Vår ambition är givetvis hela tiden att skapa en så bra tågtidtabell som möjligt. En trafik som stämmer överens med våra resenärers behov och önskemål. Tyvärr kan vi inte alltid av olika anledningar gå alla till mötes, avslutar Sidetun.

 

Servicetrafikbeslut i radion

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/10/radiowahlen liten

Anders Wahlén intervjuades av P4 Värmland om tilldelningsbeslutet i servicetrafiken vid lunchtid på måndagen.

Du hör den korta radioversionen här

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6789777

Du hör den direktsända längre intervjun här

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3721
(dra fram reglaget till 2 tim 38 min).

Tilldelningsbeslut om servicetrafiken

Bemötande från personalen får höga betyg i kundundersökningen

Efter avslutad anbudstid av upphandlingen har Värmlandstrafik AB tagit beslut om tilldelning av servicetrafiken, färdtjänst och sjukresor i Värmland.
– Det känns bra att intresset runt vår upphandling av servicetrafiken varit stort. Vi har haft en väl fungerande konkurrens och vi säkerställer trafiken för våra resenärer, säger Jessika Lundgren, vd Värmlandstrafik.
Beslutet innebär att Keolis, som sade upp avtalet med Värmlandstrafik efter mindre än ett år av de avtalade fem, ersätts av totalt fyra leverantörer. En femte, Karlstad Taxitransporter, har sedan tidigare ett gällande avtal i Körområde 2 (Säffle och Grums).

– Jag känner stor trygghet med de företag vi valt att samarbeta med. Vi hoppas nu kunna starta förberedelserna inför trafikstart den 22 december, säger Anders Wahlén, chef servicetrafik Värmlandstrafik.

– Tiden är kort men vi är övertygade om att vi kommer att kunna säkerställa en trygg och säker trafik.

Avtalen avser servicetrafiken, det vill säga sjukresor och färdtjänst, i Värmlands län utom färdtjänsten i Körområde 2, Grums och Säffle kommun, som inte ingått i den nya upphandlingen.

– Det här är bolag med gedigen erfarenhet av servicetrafik, både från Värmland och från angränsande län, säger Wahlén.

Avtalen gäller till 31 augusti 2021. Upphandlingen har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop.

Följande har vunnit tilldelning:
# Körområde 1 (Västra)
(Arvika, Eda, Årjäng)
Arvika-Eda Taxitransporter. Kör idag skolskjuts och tätortstrafik åt Värmlandstrafik (åt Nobina i tätortstrafiken). En tidigare avtalspart i vår servicetrafik.

# Körområde 2 (Södra)
(Säffle, Grums)
Karlstad Taxitransporter AB Har ett gällande avtal som fungerat mycket bra under ett drygt år sedan trafikstart i juli 2016.

# Körområde 3 (Östra)
(Kristinehamn, Filipstad, Storfors)
Rudskoga Taxi. Kör idag skolskjuts som underentreprenör till Nobina. Tidigare avtalspart i servicetrafiken och för servicelinjer. Kör även servicetrafik i Örebro län.

# Körområde 4 (Centrala)
(Kil, Forshaga, Hammarö, Karlstad)
Miljötaxi i Karlstad AB. Ny samarbetspartner för Värmlandstrafik, men kör idag färdtjänsten åt Samres/Karlstad kommun.

# Körområde 5 (Mitt)
(Hagfors, Munkfors, Sunne)
AB Trendtaxi. Trendtaxi kör idag skolskjuts och servicetrafik i Örebro och Södermanland.

# Körområde 6 (Norra)
(Torsby, Sysslebäck)
AB Trendtaxi. Se ovan

Kontrakten kan tecknas tidigast tio dagar efter tilldelningen och trafiken planeras starta 22 december 2017.

Tågurspårning påverkar trafiken

Ett urspårat tåg på bangården utanför verkstaden i Kristinehamn ställer till det för tågtrafiken på Fryksdalsbanan den kommande veckan.

Tågets skador i samband med urspårningen kommer att påverka trafiken negativt den kommande veckan, då vi måste reparera tåget och då tvingas trafikera våra avgångar med ett tåg mindre i omlopp.

De första rapporterna från verkstaden gör att tre avgångar kommer att påverkas;

# 05.56 från Torsby körs med en enkelmaskin plus en busstransport från Sunne och direkt ner till Karlstad.

# 20.45 från Torsby till Karlstad körs också med en enkelmaskin.

# 16.46 från Karlstad till Torsby ersätts av två bussar. En buss går Karlstad-Kil-Sunne-Torsby. En mindre buss går Karlstad-Torsby via alla mellanstationerna.

Vi beklagar det inträffade och hoppas att trafiken åter ska vara normal om någon vecka om allt går som det ska.

Nyheter i tågtidtabellerna

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2017/09/tagbild 800

# Inget byte av morgontåget in till Karlstad från Fryksdalsbanan.
# Skoltåget till Sunne framme i god tid innan skolan börjar.
# Fyra avgångar norrut på Fryksdalsbanan för pendlare på eftermiddagen.
Se där de viktigaste nyheterna i tågtidtabellerna för 2018.

Tågtidtabellerna för 2018, som gäller från den 10 december, innehåller ett antal nya turer där ytterligare två dubbelturer norrut till Sunne och ytterligare en dubbeltur österut mot Örebro är några av nyheterna och en utökning av trafiken.

De brister i planeringen, som pendlarna på framförallt Fryksdalsbanan påpekat, har till en del kunnat rättas till. I andra fall har önskemålen från Värmlandstrafik och operatören Tågkompaniet fått avslag av Trafikverket, som tar besluten och fördelar tiderna på banan.

– Värmlandsbanan mellan Kil och Karlstad är en av landets hårdast trafikerade enkelspårsbanor och mellan Kil och Karlstad finns en flaskhals för all vår trafik både längs Värmlandsbanan och Vänerbanan samt till och från Fryksdalsbanan, och det begränsar naturligtvis den trafik vi vill köra, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

De synpunkter som kommit under processens gång från resenärer och kommuner har Värmlandstrafik vidarebefordrat till operatören Tågkompaniet.

-Vi kommer att inför nästa tidtabellskifte ha en dialog, framförallt med kommunerna. En dialog som startar redan nu i höst, säger Per Sidetun

Trafikintensiteten på banan gör också att en del av turerna tilldelats uppehåll i Kil. Det gäller både på morgonen och eftermiddagen, bland annat får avgången 17.03 vänta 19 minuter innan den kan fortsätta norrut.

En snabbtitt i tidtabellerna:

För jobb och studiependlingen på Fryksdalsbanan ser det ut så här

# Från Torsby går bland annat morgontåg 05.40 (Sunne 06.19, Karlstad 07.22) och 06.19 (Sunne 07.02, Karlstad 8.03).

# Från Karlstad och norrut på morgonen 06.05 (Sunne 07.00, Torsby 07.40), 06.42 (Sunne 7.39) och 08.05 (Sunne 08.58, Torsby 09.39).

# Från Karlstad och norrut på eftermiddagen går efter tidtabellskiftet i december enligt följande; (avgångstider)

8957              15:25 (Sunne 16:22, Torsby 17:03),
8959              16:13 (Sunne 17:03, buss till Torsby 17:45 framme 18.30),

Buss Karlstad 16.30 (Sunne 17.45, Torsby 18.30)
Här finns också en buss från Sunne 17.45 som går via Lysvik framme i Torsby 18.35

8961              17.03 (Sunne 18.23, Torsby 19.04),

8963              18.05 (Sunne 18:59, anropsstyrd buss till Torsby 19:05),

8965              19:22 (Sunne 20:19, Torsby 20:56).

# Värmlandsbanan till Karlstad på morgonen Arvika 05.01 (Karlstad 05.51, anpassat för Stockholmståget), Charlottenberg 05.50 (Arvika 06.14, Karlstad 07.11), Charlottenberg 06.36 (Arvika 07.02, Karlstad 07.56), Charlottenberg 07.13 (Arvika 08.07, Karlstad 09.06).

# Värmlandsbanan norrut på eftermiddagen. Karlstad 15.33 (Arvika 16.42, Charlottenberg 17.04), Karlstad 16.32 (Arvika 17.29, Charlottenberg 17.50), Karlstad 17.26 (Arvika 18.22, Charlottenberg 18.45), Karlstad 19.10 (Arvika 20.15, Charlottenberg 20.37).

De kompletta tidtabellerna dröjer ytterligare några veckor

Banarbete Örebro-Oslo

Banarbeten påverkar tågtrafiken mellan Örebro och Oslo 2-29 oktober

2-5 oktober

Sträckan Charlottenberg – Örebro

Charlottenberg (09.34) – Arvika (10.07) – Kil (10.33) – Karlstad (10.50) – Kristinehamn (11.14) Degerfors (11.29) – Örebro (12.20)
Tågnummer 8912. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad.
Ersätts av buss.

Sträckan Charlottenberg – Karlstad
Charlottenberg (11.57) – Arvika (12.19) – Kil (12.53) – Karlstad (13.06)
Tågnummer 8914. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad.
Ersätts av buss.

Sträckan Charlottenberg – Kristinehamn
Charlottenberg (13.33) – Arvika (13.54) – Kil (14.30) – Karlstad (14.46) – Kristinehamn (15.10)
Tågnummer 8916. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad.
Ersätts av buss.

Sträckan Charlottenberg – Kristinehamn
Charlottenberg (14.21) – Arvika (14.42) – Kil (15.19) – Karlstad (15.46) – Kristinehamn (16.12)
Tågnummer 8922. Inställt mellan Charlottenberg och Karlstad.
Ersätts av buss.

Sträckan Karlstad – Charlottenberg
Karlstad (09.02) – Kil (09.20) – Arvika (09.56) – Charlottenberg (10.19)
Tågnummer 8907. Inställt mellan Karlstad och Charlottenberg.
Ersätts av buss.

Sträckan Karlstad – Charlottenberg
Karlstad (10.25) – Kil (10.42) – Arvika (11.20) – Charlottenberg (11.41)
Tågnummer 8909. Inställt mellan Karlstad och Charlottenberg.
Ersätts av buss.

Sträckan Kristinehamn – Charlottenberg
Kristinehamn (12.12) – Karlstad (12.40) – Kil (12.56) – Arvika (13.31) – Charlottenberg (13.52)
Tågnummer 8913. Inställt mellan Karlstad och Charlottenberg.
Ersätts av buss.

9-12 oktober

Sträckan Charlottenberg – Örebro
Charlottenberg (09.34) – Arvika (10.07) – Kil (10.33) – Karlstad (10.50) – Kristinehamn (11.14) Degerfors (11.29) – Örebro (12.20)
Tågnummer 8912. Inställt mellan Kristinehamn och Örebro.
Ersätts EJ av buss.

Sträckan Örebro – Charlottenberg
Örebro (12.59) – Degerfors (13.52) – Kristinehamn (14.09) – Karlstad (14.43) – Kil (14.55) – Arvika (15.30) – Charlottenberg (15.53)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Örebro och Kristinehamn.
Ersätts EJ av buss.

29 oktober

Sträckan Karlstad – Charlottenberg
Karlstad (09.02) – Kil (09.20) – Arvika (09.56) – Charlottenberg (10.19)
Tågnummer 8907. Inställt mellan Karlstad och Kil.
Ersätts av buss.

Sträckan Charlottenberg – Karlstad
Charlottenberg (07.48) – Arvika (08.09) – Kil (08.51) – Karlstad (09.07)
Tågnummer 8908. Inställt mellan Kil och Karlstad.
Ersätts av buss.

Vägarbete påverkar trafik i Karlskoga

Imorgon onsdag kommer Bergsmansvägen i Karlskoga vara avstängd.
Turer med linje 403 från/till Rosendal/Björkborn går istället via Centrumleden.
Tur 4, 5, 6, 8, 10 kommer inte angöra Stadshotellet och Nobelhallen utan går direkt till/från busstationen i Karlskoga.