Zoner

Zonerna med siffror gäller för enkelbiljetterna. De färgade områdena kallas pendlarområden och gäller när du ska köpa periodladdning.

Zonkarta_kombinerad enkel och period_2016

Vi har delat in Värmlandstrafiks område i zoner. Sifferzonerna gäller enkelbiljetterna. De större, färglagda områdena kallar vi pendlarområden. De gäller när du ska köpa periodladdning. Klicka på blocken Pendlarområden och Sifferzoner om du vill läsa mer om de olika områdena.

De mindre områdena, sifferzonerna, är kommuner utom på tre ställen: vi har delat på Torsby och Karlstad. Hammarö kommun ingår i zon 21, Hammarö-Karlstads tätort.

Enkelbiljett

Köper du enkelbiljett betalar du för så många zoner som du åker i. Är resan högst tio kilometer kan du välja närresa. Den är billigare och den kan du bara köpa ombord på bussen. Om du sätter in en reskassa på ditt Värmlandskort får du rabatt när du betalar biljetten med reskassan.

Periodladdning

Om du åker ofta blir det billigare med en periodladdning på ditt Värmlandskort. Välj rätt periodladdning utifrån hur långt du ska pendla. Åker du inom en färg betalar du för det. Åker du inom två färger betalar du mer. Ska du åka inom tre färger eller fler väljer du länsladdning.

Du kan också köpa periodladdning för tätorterna Arvika, Säffle, Kristinehamn och Torsby samt för zon 21, Hammarö-Karlstads tätort. Eller varför inte Pendlar Plus som även gäller på vissa sträckor utanför länet?

Var går gränsen?

Var går gränsen mellan zonerna?

Karlstadsområdet
Karta över våra gränshållplatser i Karlstadsområdet

Hela Värmland
Folder med lista över vilken zon olika hållplatser hör till