Viktig information: Ishalka kan ge störningar i skoltrafiken

Våra biljetter och kort på tåg

Tågkompaniets, SJ:s och Tågabs tåg är inte utrustade med maskiner som kan läsa våra kort. Därför behöver du kombinera din periodladdning på Värmlandskortet med ett aktiveringskvitto för att styrka giltigheten.

På Tågabs tåg i Värmland till och med Degerfors, Åmål och Hällefors utanför länsgränsen gäller periodladdningarna på samma sätt som på SJ:s tåg.

Karlstad-Kongsvinger | Karlstad-Örebro | Karlstad-ÅmålKarlstad-Torsby

Karlstad – Kongsvinger

När Tågkompaniet kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller fram till Charlottenberg. Det går inte att betala med reskassa på tåget. Vill du betala med reskassa rekommenderar vi att du köper din enkelbiljett innan du går ombord. Våra periodladdningar gäller som delbetalning för resor inom Värmland. Pendlar Plus-laddning gäller till Kongsvinger.

Över landsgräns och på sträckor i Norge gäller Tågkompaniets biljetter. Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller inte som delbetalning.

När SJ kör
Intercity, 2 klass: Värmlandstrafiks länsladdning, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning och praktikpass gäller fram till Charlottenberg. Pendlar Plus-laddning gäller till Kongsvinger. Periodladdningarna gäller inte som delbetalning.

SJ:s snabbtåg: Länsladdning, Pendlar Plus, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning och praktikpass gäller på alla SJ:s snabbtåg på sträckan, i kombination med kvitto på giltig laddning. Kvittots kortnummer måste stämma överens med kortet. Periodladdningsresenärer hänvisas till vagn 4 och gäller i mån av plats. Ingen platsreservation.

Karlstad – Örebro

När Tågkompaniet kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller fram till Degerfors. Det går inte att betala med reskassa på tåget. Vill du betala med reskassa rekommenderar vi att du köper din enkelbiljett innan du går ombord. Våra periodladdningar gäller som delbetalning för resor inom Värmland. Pendlar Plus-laddning gäller till Örebro.

Över länsgränsen bortom Degerfors och på sträckor i Örebro län gäller Tågkompaniets biljetter. Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller inte som delbetalning.

När SJ kör
Intercity, 2 klass: Värmlandstrafiks länsladdning, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning och praktikpass gäller fram till Degerfors. Pendlar Plus-laddning gäller till Hallsberg. Periodladdningarna gäller inte som delbetalning.

SJ:s snabbtåg: Länsladdning, Pendlar Plus, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning och praktikpass gäller på alla SJ:s snabbtåg (utom två*) på sträckan, i kombination med kvitto på giltig laddning. Kvittots kortnummer måste stämma överens med kortet. Periodladdningsresenärer hänvisas till vagn 4 och gäller i mån av plats. Ingen platsreservation.

* Ingen periodladdningsgiltighet på tåg nummer 620 Karlstad-Hallsberg och nummer 643 Hallsberg-Karlstad.

När Tåg i Bergslagen kör
Värmlandstrafiks Pendlar Plus-laddning gäller på sträckan Hallsberg-Örebro.

Karlstad-Åmål

När Tågkompaniet kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller på de turer Tågkompaniet kör på sträckan.Det går inte att betala med reskassa på tåget. Vill du betala med reskassa rekommenderar vi att du köper din enkelbiljett innan du går ombord.

När SJ kör
Värmlandstrafiks länsladdning, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning, praktikpass och Pendlar Plus-laddning gäller på SJ:s intercitytåg, 2 klass till Åmål.

Periodladdningarna ovan gäller som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett till/från Göteborg.

Länsladdning, Pendlar Plus, Provåkarkort, Nyinflyttadkort och Länskort Plus gäller som delbetalning i kombination med Västtrafiks Kommunladdning Åmål, Flerkommun, Flerkommun +, Regionen runt, Regionen runt Xtra, Regionen runt Provåkarkort och Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål) till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg.

Skolkortsprodukter (grundskole-, gymnasieladdning och praktikpass) gäller inte som delbetalning. Varken med SJ enkelbiljett eller i kombination med Västtrafiksprodukt.

När Tågab kör
Värmlandstrafiks länsladdning, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning, praktikpass och Pendlar Plus-laddning gäller på Tågabs tåg till Åmål.

Periodladdningarna ovan gäller som delbetalning i kombination med SJs enkelbiljett till/från Göteborg.

Länsladdning, Pendlar Plus, Provåkarkort, Nyinflyttadkort och Länskort Plus gäller som delbetalning i kombination med Västtrafiks Kommunladdning Åmål, Flerkommun, Flerkommun +, Regionen runt, Regionen runt Xtra, Regionen runt Provåkarkort och Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål) till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg.

Skolkortsprodukter (gymnasieladdning och praktikpass) gäller inte som delbetalning. Varken med enkelbiljett eller i kombination med Västtrafiksprodukt.

När Västtrafik kör
Värmlandstrafiks länsladdning, 24- och 72-timmarsladdning, gymnasieladdning, praktikpass och Pendlar Plus-laddning gäller till Åmål.

Periodladdningarna ovan gäller som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett till/från Göteborg.

Länsladdning, Pendlar Plus, Provåkarkort, Nyinflyttadkort och Länskort Plus gäller som delbetalning i kombination med Västtrafiks Kommunladdning Åmål, Flerkommun, Flerkommun +, Regionen runt, Regionen runt Xtra, Regionen runt Provåkarkort och Fritid 100 dgr (ska vara tidsmässigt giltig då tåget avgår från Åmål) till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg.

Skolkortsprodukter (gymnasieladdning och praktikpass) gäller inte som delbetalning. Varken med enkelbiljett eller i kombination med Västtrafiksprodukt.

Karlstad-Torsby

När Tågkompaniet kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller.