Mer om periodladdningar

Åldersgränser för våra periodladdningar

Barn. Två barn under 7 år åker gratis med betalande resenär. Är det fler barn i sällskapet betalar de skolungdomspris för sin enkelbiljett.
Skolungdom räknas du som från 7 år till den dag du fyller 20 år.
Ungdom är du till den dag du fyller 26 år.
Vuxen är du från dagen du fyller 26 år.

För periodladdning är det din ålder när periodens giltighet startar som avgör. Exempel: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 12 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.

För årsladdning är det din ålder när årsladdningens giltighet startar som avgör. Exempel: Olle startar en årsperiod med skolungdomsrabatt i oktober. I november fyller han 20 år men han får resa klart på sin påbörjade årsperiod.

Hur gäller de på tågen?

Alla periodladdningar gäller inom sitt respektive område på vår entreprenör Tågkompaniets tåg. Du ska kunna visa upp Värmlandskortet och kvitto på att perioden är aktiverad för tågvärden.

För att kunna resa med SJ:s och Tågabs tåg inom länet behöver du länsladdning (tre färger) eller Pendlar Plus. Visa upp aktiveringskvittot för tågvärden. Enfärgs och tvåfärgs periodladdningar gäller inte på SJ:s tåg. Här kan du läsa mer om hur våra biljetter och kort gäller på tågen och var du köper dem. Våra biljetter och kort på tåg.

Vilande och aktiverad period

Våra periodladdningar är oftast vilande när de hamnar på ditt Värmlandskort. När du vill aktivera din period håller du kortet mot en kortläsare och svara ja på frågan om du vill aktivera. Då tickar giltigheten igång. Kortläsare finns ombord på bussen, vid våra försäljningsställen och i automaterna.

Giltigheten har tidigare varit styrd till trafikdygn i systemet. Vi har lyckats komma runt det problemet och nu gäller perioderna istället från och med det klockslag de aktiveras och till samma klockslag 14, 30 eller 365 dagar senare.

Delbetalning

Du kan använda din periodladdning som delbetalning om du ska åka utanför det område som kortet gäller för, när du åker med Värmlandstrafiks bussar och tåg på sträckor inom Värmland. Till exempel kan du använda Grön period som delbetalning om du ska åka mellan Sunne och Karlstad. Du betalar då för resan till Karlstad från första hållplats utanför det gröna området.

Det går också att kombinera två periodladdningar som gäller varsin del på en sträcka.

När det gäller resor över länsgränsen gäller för det allra mesta våra periodladdningar inte som delbetalning. Det finns dock ett undantag och det är vid resor med tåg på Vänerbanan (Karlstad-Göteborg). Läs mer om det på sidan Våra biljetter och kort på tåg.

Laddningen är opersonlig

En periodladdning är opersonlig och kan användas av flera personer, fast bara en person per tur. En vuxen kan inte åka på periodladdning för ungdom eller skolungdom. En ungdom kan inte åka på periodladdning för skolungdom.

Bästa priset

Du får billigaste priset för dina resor om du köper årsladdning. Du betalar för tio månader men du får åka i tolv. Se aktuella priser i prislistan.

Var köper jag periodladdning till mitt Värmlandskort?

Här köper du din biljett.

Utanför länet

Du kan åka på din periodladdning till och från de här orterna utanför Värmlands län: Malung, Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Gullspång och Åmål.

Pendlar Plus är vår generösaste laddning. Med den tar du dig, förutom till de nämnda orterna ovan, ända till Örebro i öst och Kongsvinger i väst.

Vi har överenskommelser med Dalatrafik, Länstrafiken Örebro och Västtrafik om att våra periodladdningar ska gälla på några av deras linjer. Likaså gäller en del av deras periodkort på vår trafik.

Andras periodkort i vår trafik
Hur gäller de olika laddningarna?