Priser enkelbiljetter

Om du inte åker så ofta och därför vill köpa enkelbiljett är det billigast för dig att tanka pengar, reskassa, på ditt Värmlandskort. Du får rabatt på enkelbiljetten när du betalar med reskassan. Enkelbiljett som du köper hos försäljningsställe eller i automat kallas förköpsbiljett.

Enkelbiljett och förköpsbiljett, reskassa och fullpris

Fullpris inom parentes. Mobilbiljett finns bara till fullpris. Närresa går inte att köpa som mobilbiljett.

Priserna gäller från och med 13 december 2015.

Ålder Tätort/
närresa
1 zon 2 zoner 3 zoner 4 zoner
Vuxen  20 (26)  40 (50)  62 (77)  90 (111)  120 (149)
Ungdom 20-25 år  18 (24)  36 (45)  55 (69)  80 (99)  108 (134)
Skolungdom 7-19 år  12 (16)  24 (30)  37 (45)  53 (66)  73 (90)

Närresan köper du ombord på bussen. Resan är max 10 km, start och stopp längs samma linje.  Biljett köpt kontant eller med bankkort och mobilbiljett har fullpris.

Övriga enkelbiljetter

Flygbuss
Flygbussbiljett Karlstad och Torsby, anropsstyrd trafik.
Vuxen 77 kr.
Ungdom 69 kr.
Skolungdom 46 kr.

Läs mer om våra flygbussarLäs mer om anropsstyrd trafik.
Länk till Karlstads flygplats.

Färdtjänst

Priser färdtjänst

Antalet zoner avgör

Värmlandstrafiks enkelprissystem är uppbyggt på zoner. Du betalar för det antal zoner du reser genom.
Från och med 13 december 2015 följer priserna för resor till och från Malung våra ordinarie enkelbiljettpriser enligt prislistan ovan.

Åldersgränser enkelbiljett

Skolungdom: Du räknas som skolungdom från dagen efter att du har fyllt 7 år och till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från dagen efter att du har fyllt 20 år och till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från dagen efter att du fyllt 26 år.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.