Priser enkelbiljetter

Enkelbiljett och förköpsbiljett, reskassa och fullpris

Fullpris (vid betalning med bankkort, mobilbiljett) inom parentes.

Priser från och med 10 december 2017.

Ålder Tätort/
närresa
1 zon 2 zoner 3 zoner 4 zoner
Vuxen  21 (26)  40 (50)  60 (75)  105 (130)  140 (175)
Ungdom 20-25 år  19 (24)  36 (45)  56 (70)  95 (120)  125 (155)
Skolungdom 7-19 år  13 (16)  24 (30)  36 (45)  65 (80)  85  (105)

Närresan köper du ombord på bussen. Resan är max 10 km, start och stopp längs samma linje.  Biljett köpt kontant eller med bankkort och mobilbiljett har fullpris.

Övriga enkelbiljetter

Flygbuss
Flygbussbiljett Karlstad och Torsby, anropsstyrd trafik. 
Vuxen 75 kr
Ungdom 70 kr
Skolungdom 45 kr

Läs mer om våra flygbussarLäs mer om anropsstyrd trafik.
Länk till Karlstads flygplats.

Färdtjänst

Priser färdtjänst

Antalet zoner avgör

Värmlandstrafiks enkelprissystem är uppbyggt på zoner. Du betalar för det antal zoner du reser genom.

Åldersgränser enkelbiljett

Skolungdom: Du räknas som skolungdom från dagen efter att du har fyllt 7 år och till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från dagen efter att du har fyllt 20 år och till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från dagen efter att du fyllt 26 år.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.