Mer om enkelbiljetter

Hur länge gäller biljetten?

Biljett som du har köpt på bussen eller tåget 60 minuter i startzonen, sedan 45 minuter per extra zon
Tätortsbiljett Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby 120 minuter.
Tätortsbiljett zon 21 Hammarö-Karlstads tätort 60 minuter.
Närresebiljett 60 minuter.

Åldersgränser för enkelbiljett

Skolungdom: från dagen efter att du har fyllt 7 år och till den dag du fyller 20 år.

Ungdom: från dagen efter att du har fyllt 20 år och till den dag du fyller 26 år.

Vuxen: från dagen efter att du fyllt 26 år.

Barn: Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.

På tåget

Våra enkelbiljetter gäller inte på SJ:s och Tågabs tåg. Däremot gäller de på vår entreprenör Tågkompaniets tåg inom länet. Läs mer här.

Till toppen

Uppehåll, återresa

Du kan göra uppehåll under resan om sista delen av resan börjar inom den tid som biljetten gäller. Du kan göra återresa på samma biljett om du hinner inom biljettens giltighetstid. Förköpsbiljetten kan du inte göra återresa på.

Papper eller e-biljett?

Enkelbiljett finns som pappersbiljett eller elektronisk biljett som laddas på Värmlandskortet. Om du ska byta till tåg, tänk på att be föraren om ett kvitto på biljetten. Tågvärdarnas biljettmaskiner kan inte läsa Värmlandskortet. Byter du till en annan buss behöver du bara hålla upp kortet mot kortläsaren ombord och resan registreras.

Förköpsbiljett finns bara som pappersbiljett.

Utanför länet

Du kan köpa enkelbiljett och förköpsbiljett till och från de här orterna utanför Värmlands län: Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Gullspång, Åmål och Malung.

Mellan Bengtsfors, Gustavsfors och Åmål är det Västtrafik som kör bussarna, så där går det inte att köpa våra enkelbiljetter.

Till toppen

Enkelbiljett för tätort eller län som delbetalning

Har du inte kunnat köpa biljett för hela resan direkt? Då kan du be om tilläggsbiljett för den fortsatta resan, när du byter. Det gäller för resor som du gör med Värmlandstrafik inom länet.

Hur räknas närresan?

Biljettmaskinen räknar ut avståndet mellan hållplatserna. Gränsen för närresa går vid exakt 10 km. Om bussen åker annan väg i en riktning kan det bli närresa åt ena hållet med inte åt det andra mellan två hållplatser.

Här gäller de inte

Våra enkelbiljetter gäller inte på:
– SJ:s tåg.
– Tågabs tåg.
– Expressbussar.
– Västtrafiks bussar (linje 755 Årjäng-Gustavsfors-Bengtsfors och linje 774 Säffle-Åmål).
– Länstrafiken Örebros bussar (linje 502 Karlskoga-Degerfors och tätortstrafiken Karlskoga).

Till toppen

 

Övergång – byta buss eller tåg under resan

Enkelbiljetter och förköpsbiljetter vid övergång i länstrafik

Du kan göra övergång inom den tid som biljetten gäller. Om du köper biljett för hela resan direkt, kan du sedan visa upp pappersbiljetten för förare eller tågvärd på nästa buss eller tåg. Elektronisk enkelbiljett på Värmlandskortet registrerar du i bussens kortläsare vid byte. Byter du till tåg behöver du ett kvitto på att du har elektronisk biljett, att visa upp för tågvärden.

Tänk på att Värmlandstrafiks enkelbiljetter inte gäller för övergång till SJ:s eller Tågabs tåg.

Övergång mellan tätortstrafik och länstrafik

Tätortsbiljetten kan du åka vidare på med länstrafiken inom tätortszonen under den tid som biljetten gäller. Visa upp pappersbiljetten för föraren. Har du en elektronisk biljett på Värmlandskortet eller Karlstadsbuss resekort så registrerar du den i någon av bussens kortläsare.

Biljett från länstrafik med buss kan du åka vidare med på tätortstrafik i Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby och zon 21 (Hammarö och Karlstad tätort) samt Karlstadsbuss under den tid som biljetten gäller. Visa upp pappersbiljetten för föraren. Har du elektronisk biljett på Värmlandskortet eller Karlstadsbuss resekort registrerar du den i någon av bussens kortläsare.

Övergång från Karlstadsbuss till zon 21

Det är fri övergång från Karlstadsbuss zon 350 till zon 21 (Hammarö-Karlstads tätortszon) inom den tid som biljetten gäller. Däremot gäller inte Karlstadsbuss enkelbiljett om du ska resa från zon 21 tillbaka till zon 350.

Övergång på tätortstrafiken i Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby

Fri övergång inom respektive tätortszon (zon 91, zon 31, zon 61 eller zon 71) under den tid som biljetten gäller.

Till toppen