Positivt Resforum berömde tidtabellen

Andra upplagan av Resforum, Värmlandstrafiks samarbetsorgan med pendlarna på Fryksdalsbanan, genomfördes på måndagen i Kil.

Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun och Mats Wilhelmsson från Tågkompaniet svarade på frågor och berättade om verksamheten för den fokusgrupp som bildades ur fjolårets KommunDialog-träffar runtom i länet.

Den gångna sommarens svårigheter i trafiken, de långa avstängningarna på grund av solkurvor, ersättningstrafik och störningsinformation var uppe till diskussion.

Om rälsen förflyttar sig 2,5 cm på en sträcka på tio meter betraktas detta som en säkerhetsrisk och kallas i dagligt tal för solkurva. Då stoppar Trafikverket persontrafiken (och ibland även godstrafik) på banan. Detta var vad som hände vid ett flertal tillfällen under sommaren på den norra delen (Sunne-Torsby) av Fryksdalsbanan.
Regelbundna arbeten på banan, närmast under vecka 44, ska dock minska riskerna för nya solkuvro.
– Helt kommer vi att kunna undvika problemet. Men i takt med att vi byter slipers och fyller på ballast blir underlaget stadigare och riskerna minskar, meddelade Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik.

Ersättningstrafiken diskuterades också av Resforum-deltagarna.
– Ni ska ha en plan när tågen inte går. Som Jönssonligan. Inte börja ringa runt för att skaffa fram bussar när det redan hänt. Och förarna ska veta var de ska, menade en av resenärerna till Tågkompaniets Mats Wilhelmsson.

Resenärerna skickade också med ett antal saker att tänka på inför det nya tidtabellarbetet inför 2020 som nu startar.
-Tänk på att vi jobbar på sommaren också, menade en resenär.

Andra efterlyste ett tätare samarbete med gymnasieförvaltningarna, både de kommunala och friskolorna, för att anpassa tågtider till skoldagen.

Extra glädjande för Värmlandstrafik var de många positiva omdömen den nya tidtabellen för 2019 fick. Resforumgruppen har gjort det lättare att skapa en trafik som passar pendlare och andra resenärer.

Säkerhetshetsdag i åtta kommuner

Idag torsdag 4 oktober är det säkerhetsdag i Värmland. Det är vår bussentreprenör Nobina som arrangerar en dag med fokus på säkerhet i busstrafiken. Arrangemanget äger rum i Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Sunne, Torsby, Hagfors, Filipstad och Årjäng.

Syftet med dagen är att sprida information om hur viktigt det är att alla, både resenärer och förare, bidrar till att bussresan blir så säker som möjligt. Till exempel genom att ha säkerhetsbältet på sig eller genom att bära reflex.

Det här är tredje gången vi arrangerar en liknande dag. Första gången var på Karlstads busstation i september förra året och andra gången var i Kristinehamn i december. Nu har arrangemanget växt stort och i år satsar vi på konceptet på åtta platser (plus ombord på linje 801) på en och samma dag!
Under dagen har vi erbjudandet ”Ladda för 300 kronor – få 50 kronor extra”. Erbjudandet gäller enbart denna dag, vid försäljning ombord på uppställd buss.

 

Här är schemat för arrangemanget:

• Karlstads busstation, kl 09.30 – 18.00
• Kristinehamns resecentrum, kl 10.00 – 17.30
• Filipstad busstation, kl 13.00 – 15.00
• Arvika busstation, kl 14.00 – 17.00
• Sunne resecentrum, kl 13.00 – 16.30
• Torsby resecentrum, kl 14.00 – 16.00
• Hagfors busstation, kl 13.30 – 17.00
• Årjängs busstation, kl 12.00 – 15.00.